Bài giảng chương 13: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH

* Cần qui định giá sàn cho nông phẩm (có thể hổ trợ tài chính cho việc mua nông sản để thực hiện). * Có chính sách dự trữ nông sản để bình ổn giá. * Dự báo nhu cầu và hướng dẫn nông dân sản xuất với qui mô thích hợp. * Khuyến khích xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 13: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên