Bài giảng chương 15: Kế hoạch hóa và tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

1. Giáo trình kinh tế chính trị ( Bộ giáo dục và đào tạo ) NXB CTQG 2002 Tr 408 - 431 • Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới ( về phát triển kinh tế – xã hội ) NXB CT QG 2005 3. Quan hệ thị trường và kế hoạch trong phát triển kinh tế nước ta hiện nay. PGS-TS Vũ Văn Phúc. NXB CTQG HN 2004 4. Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. TS Lê Đăng Doanh. NXB CTQG HN 2002

ppt21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 15: Kế hoạch hóa và tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan