Bài giảng chương 16: Lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

III.2.1 Ngân hàng nhà nước (NHNN): NHNN Việt Nam là cơ quan của chính phủ và là ngân hàng trung ương (phát hành) của Việt Nam. • - Chức năng: * Quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng * Phát hành tiền, điều tiết LTTT, tín dụng và thanh toán. * Thực hiện dịch vụ tiền tệ cho chính phủ. * Quản lý các ngân hàng, định ra chính sách tiền tệ, điều tiết giá cả.

ppt23 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 16: Lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên