Tiểu luận Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Trần Ngọc Diễm Ngân

PHẦN NỘI DUNG Chương 1 : Định nghĩa, bản chất ,vai trò ,đặc điểm Những yếu tố phát triển công nghiệp hoá ,hiện đại hoá 1.Định nghĩa,bản chất ,vai trò,đặc điểm: 1.1 Định nghĩa 1.2 Bản chất 1.3 Vai trò 1.4 Đặc điểm 2.Những yếu tố phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá: 2.1 Tại sao nước ta lại đặt vấn đề phát triển CNH,HĐH 2.2 Những yếu tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước

doc70 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Trần Ngọc Diễm Ngân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên