Bài giảng chương 4: Quá tải hàm

Có thể quá tải hàm tạo của một lớp, nhưng không quá tải hàm hủy. Hàm tạo của lớp phải phù hợp với cách mà đối tượng của lớp đó được khai báo. Nếu không lỗi thời gian biên dịch sẽ xảy ra

pdf32 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2094 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 4: Quá tải hàm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan