Bài giảng Chương 6: Lãnh đạo (tiếp theo)

Là quá trình gây ảnh hưởng lên người khác và truyền cảm hứng, thúc đẩy, chỉ đạo các hoạt động của họ nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Tiền đề thực hiện chức năng lãnh đạo 1. Xác định rõ mục đích, mục tiêu 2. Nắm được động cơ động lực của con người 3. Có quyên lực, có khả năng gây ảnh hưởng và dẫn dắt hành động của con người

pdf19 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 6: Lãnh đạo (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L O G O LÃNH ĐẠO www.themegallery.com Nội dung 1 Các chức năng lãnh đạo2 3 Các lý thuyết về lãnh đạo Khái niệm về lãnh đạo Khái niệm Lãnh đạo ? Quản lý Chức năng lãnh đạo Người lãnh đạo là người đứng đầu hệ thống, chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống đó Là quá trình gây ảnh hưởng lên người khác và truyền cảm hứng, thúc đẩy, chỉ đạo các hoạt động của họ nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Tiền đề thực hiện chức năng lãnh đạo 1. Xác định rõ mục đích, mục tiêu 2. Nắm được động cơ động lực của con người 3. Có quyên lực, có khả năng gây ảnh hưởng và dẫn dắt hành động của con người Đàm phán Tạo động lực cho con người Giao tiếp Giải quyết xung đột Truyền thông Những nội dung cơ bản của chức năng lãnh đạo Truyền thông Truyền thông là sự luân chuyển thông tin và hiểu biết từ một người sang người khác thông qua những ký, tín hiệu có ý nghĩa Giao tiếp Xã giao Có ý đồ lợi ích Song phương Đa phương Trực tiếp Gián tiếp Bằng lời Quy ước Chính thức Không chính thức Giao tiếp trong lãnh đạo là sự tiếp xúc giữa nhà quản lý (người lãnh đạo) với những người khác có liên quan trong hoạt động quản lý, nhằm đạt tới các mục tiêu đề ra. Tạo động lực cho con người Động cơ Là những gì thôi thúc con người có những hành vi nhất định Con người hành động bao giờ cũng có động cơ dù là: + Có ý thức, khi trả lời được câu hỏi: vỡ sao anh chị làm như vậy? + Vô thức: do bản năng, tính cách Động lực Là động cơ mạnh thúc đẩy con người hành động 1 cách tích cực, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sáng tạo trong điều kiện có thể Điều gìỡ thúc đẩy con người hành động một cách mạnh mẽ? Nhà quản lý có trách nhiệm tạo môi trường để đánh thức động cơ, động lực trong ngời lao động Nhu cầu Sự thỏa mãn (Nhu cầu ban đầu, xuất hiện nhu cầu cao hơn) Đông cơ, động lực (sự thôi thúc) Hành động (hành vi trực tiếp hướng tới đích) Nhu cầu là một cảm giảm thôi thúc mạnh mẽ do sự thiếu hụt một mặt nào đó trong đời sống con người. Add Your Title here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Chấp nhận thực tế, không ngừng vươn lên Công nhận năng lực, tuy tín Giao tiếp, bè bạn Chăm sóc y tế, được bảo vệ Ăn, mặc, ở Tự hoàn thiện Được kính trọng Hội nhập An toàn Vật chất Khi nhu cầu bậc thấp chưa được thỏa mãn sẽ trở thành mối đe dọa đối với năng suất và sự phát triển của doanh nghiệp Giáo dục Động cơ kinh tế Gián tiếp Động cơ cưỡng Bức, quyền lực Hành chính Động cơ tinh thần Tâm lýTrực tiếp Tổ chức Tiền lương Tiền thưởng Phụ cấp Hoa hồng Bảo hiểm Dịch vụ Đào tạo phát triển Xác định trách nhiệm quyền hạn Ủy quyền Luật pháp Giám sát Bảo đảm việc làm Khen, chê.. Truyền thông Đào tạo Mô hình xác định động cơ, động lực theo tính chất của động cơ, động lực Điều kiện làm việc Chính sách công ty Chất lượng quản lý Lương bổng, sự an toàn của công việc Sự thách thức Trách nhiệm cá nhân Sự công nhận Triển vọng nghề Đàm phán LKH đàm phán Tổ chức đàm phán Thực hiện đàm phán Đánh giá kết quả Đàm phán trong lãnh đạo là hoạt động giao tiếp đặc biệt giữa người lãnh đạo với đối tác đàm phán nhằm đạt tới một thỏa thuận mong muốn về một vấn đề cụ thể nào đó. Giải quyết xung đột Xung đột về mục tiêu Xung đột về nhận thức Xung đột về tình cảm Xung đột là sự đối đầu phát sinh từ sự không nhất trí do các bên có những mục tiêu, tư tưởng, hay tình cảm trái ngược nhau. 1 Tình trạng mâu thuẫn thắng thua (những tình tiết xung đột cao) 2 Tình hình mâu thuẫn phức tạp (làm giảm những tình tiết xung đột cao) Tình hình phụ thuộc lẫn nhau thấp (không có các tình tiết mâu thuẫn) 4 Trạng thái hợp tác (các tình tiết mâu thuẫn ở trạng thái ôn hòa) 3 Lý thuyết lãnh đạo Các lý thuyết lãnh đạo theo trường phái hành vi Thuyết X Thuyết Y Lười biếng (không thích làm việc và sẽ trốn tránh trách nhiệm nếu có thể) Chăm chỉ (Thich được làm việc và tự điều chỉnh bản thân) Ích kỷ (chỉ có thể thúc đẩy bằng tiền và các khuyến khích vật chất) Quan tâm đến mọi người (Nhân viên được thúc đẩy bằng những khuyến khích vật chất và phi vật chất) Thiếu trách nhiệm (cần được giám sát chặt chẽ) Tích cực, sáng tạo (Cam kết hoàn thành các mục tiêu của công ty, chỉ cần giám sát tối thiểu) Ngại hoạt động tập thể Thích hoạt động tập thể An phận (không có tham vọng và sáng kiến) Luôn vươn lên (có óc sáng kiến) Không thích cái mới (không muốn và có thể chống lại sự thay đổi) Muốn tìm hiểu cái mới (Chấp nhận và muốn có những thách thức trong công việc) Nghiên cứu tại đại học Michigan Tập trung vào sản xuất Tập trung vào nhân viên Trả lương cho công nhân dựa trên công việc và kết quả hoàn thành công việc Khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định Thiết lập cơ chế để đảm bảo cho nhân viên được thỏa mãn trong công việc Lãnh đạo quan tâm chủ yếu đến phúc lợi của nhân viên