Bài giảng Chương 7: Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ

Vai trò và sự cần thiết của việc tổ chức hệ thống thông tin công nghệ; • Các bộ phận cấu thành và cấu trúc của hệ thống thông tin công nghệ; • Những nội dung, hoạt động chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin công nghệ; • ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thông tin công nghệ

pdf17 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 7: Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN LÝ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc CHƯƠNG 7 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH • Vai trò và sự cần thiết của việc tổ chức hệ thống thông tin công nghệ; • Các bộ phận cấu thành và cấu trúc của hệ thống thông tin công nghệ; • Những nội dung, hoạt động chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin công nghệ; • ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thông tin công nghệ. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TỔ CHỨC HTTT CÔNG NGHỆ • Hệ thống thông tin công nghệ và cấu trúc của nó • Sự cần thiết của việc tổ chức hệ thống thông tin công nghệ KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT • Khái niệm: Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ là một chức năng quản trị công nghệ và quản trị đổi mới công nghệ, bao gồm việc xây dựng một hệ thống các thông tin, thiết kế và lựa chọn các phương tiện, công cụ thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin, các chủ thể tham gia hệ thống thông tin công nghệ cũng như cơ chế hoạt động của hệ thống này trong toàn bộ các hoạt động tập hợp, xử lý, lưu trữ thông tin phục vụ các nhiệm vụ quản lý và đổi mới công nghệ • Bản chất: – Xác định đối tượng, chức năng, nhiệm vụ – Mục đích và đối tượng phục vụ – Quy mô và phạm vi HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VÀ CẤU TRÚC CỦA NÓ • Các chủ thể thông tin (người phát và người nhận thông tin), • Các thông tin, • Các phương tiện, công cụ, phương pháp xử lý và chứa đựng các thông tin, • Quy chế tổ chức, vận hành và khai thác thông tin Quy chế vận hành Chủ thể thông tin Thông tin công nghệ Phương tiện và công cụ - Cung cấp thông tin - Sử dụng thông tin - Tác nghiệp hệ thống - Khách hàng khác - Phương pháp - Quyền hạn, trách nhiệm - Thủ tục, quy trình Mã hoá Nguồ n phát tin MÔI TRƯỜNG THÔNG TIN Vật truyền tin GIẢI MÃ NGƯỜ I NHẬN TIN SƠ ĐỒ THÔNG TIN ĐƠN GIẢN SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TTCN Mã hoáNguồn phát tin Môi trường Vật truyền tin Giải mã Người nhận tin Hệ thống lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin sơ cấp Hệ thống lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin thứ cấp Hệ thống hỗ trợ và các yếu tố nhiễu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN • Thông tin cần được thu thập, lưu trữ, xử lý và tính chất của chúng, • Các chủ thể thông tin và nhu cầu sử dụng thông tin của họ • Các công nghệ và các yếu tố khác mà thông tin về chúng được thu thập, xử lý, truyền đạt (đối tượng thông tin) • Môi trường truyền tin, đặc biệt là cấu trúc chung của hệ thống thông tin kinh tế- xã hội quốc gia và QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ • Phân tích nhu cầu thông tin công nghệ • Thiết lập mô hình và tổ chức mạng lưới các tổ chức thông tin công nghệ • Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin công nghệ • Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu của hệ thống thông tin đã được kết nối (cơ sở hạ tầng của hệ thống thông tin) • Thiết kế hệ thống thông tin công nghệ PHÂN TÍCH NHU CẦU THÔNG TIN CÔNG NGHỆ • Ai cần đến thông tin gì? • Mục đích sử dụng thông tin đó là gì (có thể thay thế thông tin được yêu cầu bằng thông tin nào khác)? • Những yêu cầu về nội dung và hình thức đối với thông tin? – Mức độ chi tiết, chính xác; – Hình thức và mức độ/ tổ chức thẩm định thông tin; – Các câu hỏi cụ thể cần trả lời/ biểu mẫu cần cung cấp (nếu có); – Hình thức báo cáo; – Chế độ/ yêu cầu bảo mật thông tin, • Bao giờ họ cần đến thông tin đó? • Những điều kiện được đảm bảo để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin (kinh phí, nhân sự hỗ trợ, thông tin đầu vào có thể cung cấp làm cơ sở, ) MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Trung tâm thông tin công nghệ Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ) Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ) Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ) Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ) Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ) MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Trung tâm thông tin công nghệ Phân hệ thông tin chức năng (định hướng chung) Phân hệ thông tin chức năng (nghiên cứu/ phát triển) Phân hệ thông tin chức năng (chuyển giao/ pháp lý, ) Phân hệ thông tin chức năng (ứng dụng/ khai thác) Phân hệ thông tin chức năng (năng lực công nghệ) MÔ HÌNH MẠNG LƯỚI THÔNG TIN Trung tâm thông tin công nghệ của doanh nghiệp Các tổ chức khai thác, sử dụng thông tin Các tổ chức nghiên cứu khoa học- công nghệ Đơn vị hợp tác thẩm định thông tin Các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học- công nghệ Đơn vị hợp tác cung cấp thông tin CƠ CHẾ THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN • Cỏc yờu cầu và nguyờn tắc • Mục tiờu, phương thức vận hành chung • Cỏc bộ phận, cỏ nhõn tham gia • Quyền hạn, trỏch nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, nguồn lực của cỏc bộ phận, cỏ nhõn • Cỏc quy trỡnh, thủ tục, phương phỏp thu thập mới, bổ sung, lưu trữ, xử lý thụng tin • Cỏc văn bản, tài liệu và quy cỏch của chỳng Các mô hình/ kiểu tổ chức cơ chế • Mụ hỡnh kinh doanh • Mụ hỡnh hệ thống thụng tin của Nhà nước • Mụ hỡnh thụng tin đại chỳng
Tài liệu liên quan