Bài giảng chương 9: Cây nhị phân

So với hiện thực liên tục của các cấu trúc dữ liệu, các danh sách liên kết có những ưu điểm lớn về tính mềm dẻo. Nhưng chúng cũng có một điểm yếu, đó là sự tuần tự, chúng được tổ chức theo cách màviệc di chuyển trên chúng chỉ có thể qua từng phần tử một. Trong chương này chúng ta khắc phục nhược điểm này bằng cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu cây chứa con trỏ. Cây được dùng trong rất nhiều ứng dụng, đặc biệt trong việc truy xuất dữ liệu.

pdf54 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 9: Cây nhị phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan