Bài giảng Cơ chế phản ứng xúc tác dị thể

Đặc trưng: có sự di chuyển điện tử từ chất xúc tác đến chất phản ứng và ngược lại. Các phảnứng: quá trình oxy hóa-khử hydro hóa dehydro • Cac phan ưng: qua trình oxy hoa -khư, hydro hoa, dehydrohóa, phân hủy các chất có chứa oxy. VD: oxy hóa CO, etylen, NH3, các hydrocacbon thơm (toluen, xylen, naphtalen), SO2, v.v • Chất xúc tác: những chất có điện tử tự do dễ kích động, VD: kim loại (Ag, Pt), chất bán dẫn, oxyt kim loạichuyển tiếp, có g yyp thể tồn tại ở những dạng oxy hóa khác nhau. Chất bán dẫn loại p(dẫn điện bằng lỗ trống) có hoạt độ xúc tác cao nhất, còn loại n(dẫn điện bằng điện tử) có hoạt độ nhỏ nhất; chất cách điện nằm ở vị trí trung gian

pdf16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cơ chế phản ứng xúc tác dị thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan