Bài giảng Cơ chế phản ứng xúc tác dị thể: Phản ứng axit-Bazơ

Đặc trưng: có sự di chuyển proton và hình thành các liên kết cho nhận. Xúc tác: các axit - bazơ Sản phẩm trung gian: ion cacbony (xúc tác axit)/ion cacbonyl (xúc tác bazơ)

pdf13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3473 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cơ chế phản ứng xúc tác dị thể: Phản ứng axit-Bazơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan