Bài giảng cơ học lượng tử

Cơ học lượng tử là lí thuyết về các hiện tượng và q uá trình vật lí trong thế giới vi mô. Thế gi ới vi mô là thế giới của cá c hạt và hệ hạt có kích t hước bé hơn hoặc bằng 10ư 1 0m. Khi đi vào thế giới vi mô, các quy l uật vật lí cổ điển phải được thay t hế bằ ng các quy luật lượng tử. Các quy luật l ượng tử tổng quát hơn và bao các quy luật cổ điển như các trường hợp riêng.

pdf131 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3045 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng cơ học lượng tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan