Bài giảng Data Access and Viewing with .NET

ADO.NET là gì ADO - Microsoft's ActiveX data Objects: thư viện các cho phép truy cập và xử lý CSDL. ADO có một số hạn chế: luôn luôn giữ kết nối, chỉ làm việc với CSDL.

pdf20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Data Access and Viewing with .NET, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên