Bài giảng Giải phẫu học - Đáy chậu

Có thể xem là thành dưới ổ bụng Giới hạn: Trên: hoành chậu hông Trước: xương mu Sau: xương cụt Hai bên: ụ ngồi Chia thành đáy chậu trước và đáy chậu sau

pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải phẫu học - Đáy chậu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁY CHẬU ThS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ BM GIẢI PHẪU HỌC Có thể xem là thành dưới ổ bụng Giới hạn: Trên: hoành chậu hông Trước: xương mu Sau: xương cụt Hai bên: ụ ngồi Chia thành đáy chậu trước và đáy chậu sau Sơ đồ đáy chậu Khớp mu Tam giác niệu dục Ụ ngồi Tam giác hậu môn Ụ ngồi Xương cụt ĐÁY CHẬU SAU (vùng hậu môn)  Giống nhau giữa nam và nữ  Phần cuối trực tràng và ống hậu môn.  Cơ thắt ngoài hậu môn  Cơ nâng hậu môn.  Cơ cụt Cơ thắt ngoài hậu môn Cơ thắt ngoài hậu -Cơ thắt ngoài hậu môn gồm 3 phần: phần dưới da, phần nông, phần sâu. -Co thắt ống hậu môn X. mu Cơ nâng hậu môn Gồm 3 phần: - Cơ mu cụt - Cơ mu trực tràng. - Cơ chậu cụt Cơ mu trực tràng Cơ mu cụtCơ nâng hậu môn sâu nông dưới da Cơ thắt ngoài hậu môn Cơ ngang đáy chậu nông Trung tâm gân đáy chậu Dây chằng hậu môn-cụt Cơ chậu cụt Hố ngồi trực tràng -Khoảng giữa da vùng hậu môn và hoành chậu hông. -Thành ngoài: cơ bịt trong -Trên trong: hoành chậu hông và cơ thắt ngoài hậu môn. -Thành dưới: da Hố ngồi trực tràng Ụ ngồi Cơ bịt trong Bàng quang Hoành chậu hông Hoành niệu dục Niệu đạo Ngành trên x. mu Phúc mạc Khoang sau x.mu Hố ngồi trực tràng Mạch và TK bịt ĐÁY CHẬU TRƯỚC (hoành niệu dục) Từ nông vào sâu, gồm các phần: Da Khoang đáy chậu nông Mạc hoành niệu dục dưới Khoang đáy chậu sâu Mạc hoành niệu dục trên Hoành chậu hông Khác nhau giữa nam và nữ Khoang đáy chậu nông: -Cơ ngang đáy chậu nông -Cơ ngồi hang, cơ hành xốp Khoang đáy chậu sâu: -Cơ ngang đáy chậu sâu -Cơ thắt niệu đạo. Cơ ngồi hang Cơ hành xốp Cơ hành xốp Cơ ngồi hang Mạc HND dưới Cơ ngang đáy chậu nông Cơ ngang đáy chậu sâu Cơ nâng hậu môn Cơ thắt ngoài hậu môn Nam (nhìn từ dưới) Nam Nữ niệu đạo Cơ ngồi hang Cơ hành xốp Cơ ngang đáy chậu nông Lỗ âm đạo Cơ thắt niệu đạo Cơ ngang đáy chậu sâu Hoành chậu hông -Giới hạn trên của đáy chậu -Gồm cơ nâng hậu môn và cơ cụt Hố chậu Cơ hình lê Cơ cụt C. chậu cụt C. mu cụt C. mu trực tràng Hậu môn C. Bịt trong Ống bịt Hoành chậu hông Trung tâm gân đáy chậu Là nơi bám của các cơ: Cơ ngang đáy chậu nông. Cơ ngang đáy chậu sâu. Cơ hành xốp. Cơ nâng hậu môn. Cơ thắt ngoài hậu môn
Tài liệu liên quan