Bài giảng hóa đại cương Chương 1 và 2

1. Nguyên tử Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của một nguyên tố hoá học, không thể phân chia nhỏ hơn được nữa về mặt hoá học. Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử không thay đổi. 2. Phân tử Phân tử là tập hợp nhóm các nguyên tử (có thể cùng hoặc khác loại). Các nguyên tử liên kết với nhau trong phân tử theo những kiểu liên kết khác nhau

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1798 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng hóa đại cương Chương 1 và 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên