Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 1: Toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa là gì ? Câu hỏi: Toàn cầu hóa là gì?  Toàn cầu hóa chiều hướng tiến tới một hệ thống kinh tế toàn cầu liên kết chặt chẽ hơn  Hai khía cạnh quan trọng của toàn cầu hóa là: Toàn cầu hóa các thị trường Toàn cầu hóa sản xuất

pdf19 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1081 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 1: Toàn cầu hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH DOANH TOÀN CẦU NGÀY NAY McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2009 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Toàn cầu hóa Chương 1 Toàn cầu hóa là gì ? Câu hỏi: Toàn cầu hóa là gì?  Toàn cầu hóa chiều hướng tiến tới một hệ thống kinh tế toàn cầu liên kết chặt chẽ hơn  Hai khía cạnh quan trọng của toàn cầu hóa là: Toàn cầu hóa các thị trường Toàn cầu hóa sản xuất Toàn cầu hóa là gì?  Toàn cầu hóa thị trường liên quan đến việc hội tụ các sở thích mua sắm tại các thị trường khắp thế giới  Toàn cầu hóa sản xuất đề cập đến việc tìm nguồn cung ứng hàng hoá và dịch vụ từ các địa điểm trên khắp thế giới để tận dụng lợi thế về sự khác biệt của mỗi quốc gia trong chi phí và chất lượng của các yếu tố sản xuất (năng lượng lao động, đất đai, và vốn) Vai trò của các thể chế toàn cầu  Một vài thể chế toàn cầu có vai trò trong:  Giúp quản lý, qui định và đưa ra các chính sách cho thị trường toàn cầu  Thúc đẩy việc xây dựng các hiệp ước đa quốc gia để kiểm soát hệ thống kinh doanh toàn cầu Các thể chế toàn cầu quan trọng:  Tổ chức thương mại thế giới(WTO)  Quỹ tiền tệ quốc tế(IMF)  Ngân hàng thế giới (WB)  Liên hợp quốc (UN) Các yếu tố dẫn đến toàn cầu hóa  Hai yếu tố vĩ mô làm nên cho xu hướng toàn cầu hóa: 1. Các rào cản thương mại và đầu tư bị sụp đổ 2. Đổi mới trong công nghệ Các yếu tố dẫn đến toàn cầu hóa Tốc độ tăng trưởng của sản xuất và thương mại hàng hóa trên thế giới, 1950 - 2006 Các yếu tố dẫn đến toàn cầu hóa Thương mại quốc tế: xảy ra khi một doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng ở một nước khác Đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI): xảy ra khi một doanh nghiệp đầu tư các nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh bên ngoài đất nước của họ Những thay đổi trong kinh tế toàn cầu Vào thập niên 60:  Mỹ thống trị bức tranh kinh tế và thương mại thế giới  Mỹ dẫn đầu trong FDI toàn cầu  Đa quốc gia thống lĩnh các hoạt động kinh doanh quốc tế  Một nữa thế giới—các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của chủ nghĩa cộng sản– mở rộng hoạt động kinh doanh với các nước phương . Những thay đổi trong kinh tế toàn cầu Những thay đổi trong thương mại và GDP toàn cầu Những thay đổi trong kinh tế toàn cầu Thị phần của hàng hóa trên thế giới sản xuất bởi các nước đang phát triển tăng đều từ thập niên 60 Quỹ FDI của các nước công nghiệp mạnh đang sụt giảm dần Các dòng chảy xuyên biên giới của FDI tăng trưởng ổn định Trung Quốc là nước nhận được nhiều FDI nhất Những thay đổi trong kinh tế toàn cầu Phần trăm thị phần của tổng quỹ FDI, 1980 - 2006 Những thay đổi trong kinh tế toàn cầu Dòng chảy vào của FDI, 1988 - 2007 Những thay đổi trong kinh tế toàn cầu  Công ty đa quốc gia là các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất trên hai hoặc nhiều nước  Từ thập niên 60, Các công ty đa quốc gia (không bao gồm Mỹ) phát triển nhanh chóng Các công ty đa quốc gia nhỏ bắt đầu phát triển Những thay đổi trong kinh tế toàn cầu  Ngày nay, nhiều thị trường bị đóng cửa mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp phương tây  Sựu sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu đã tạo ra các cơ hội lớn trong đầu tư và xuất khẩu  Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc mặc dù vẫn kiểm soát bởi chủ nghĩa cộng sản nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội  Cải cách thị trường tự do và dân chủ ở Mỹ Latinh đã tạo ra cơ hội cho các thị trường mới và các nguồn nguyên liệu và sản xuất Những thay đổi trong kinh tế toàn cầu  Một nền kinh tế toàn liên kết chặt chẽ hơn tạo ra những cơ hội mới cho các công ty, nhưng nó cũng có thể dẫn sự sụp đổ về mặt kinh tế và chính trị Các ý kiến trái chiều về toàn cầu hóa  Nhiều chuyên gia tin rằng toàn cầu hóa là thúc đẩy sự thịnh vượng lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu, công việc nhiều, và giá thấp hơn đối với hàng hoá và dịch vụ  Những người khác cảm thấy rằng toàn cầu hóa không phải là mang lại lợi ích Quản lý thị trường toàn cầu Quản lý kinh doanh quốc tế (bất cứ công ty tham gia vào thương mại quốc tế hay đầu tư) khác với quản lý kinh doanh nội địa bởi 4 yếu tố: Quản lý thị trường toàn cầu 1. Sự khác nhau của mỗi quốc gia đòi hỏi các công ty phải đa dạng hóa các hoạt động của mình theo từng quốc gia 2. Các nhà quản lý phải đối mặt với các vấn đề lớn và phức tạp hơn. 3. Các công ty quốc tế phải làm việc trong các giới hạn được áp đặt bởi sự can thiệp của chính phủ và hệ thống thương mại toàn cầu 4. Giao dịch quốc tế cần phải có các quỹ chuyển đổi để đối phó với sự thay đổi của tỷ giá