Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 7 Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Giới thiệu Câu hỏi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì?  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một công ty đầu tư trực tiếp tại các cơ sở mới để sản xuất và / hoặc kinh doanh ở nước ngoài  Một khi một công ty thực hiện FDI, nó sẽ trở thành một công ty đa quốc gia  Có hai hình thức FDI  Đầu tư cơ bản (việc thành lập một hoạt động mới hoàn toàn ở nước ngoài)  Mua lại hoặc sáp nhập với một công ty hiện có ở nước ngoài

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1178 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 7 Đầu tư trực tiếp nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 7-2 Giới thiệu Câu hỏi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì?  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một công ty đầu tư trực tiếp tại các cơ sở mới để sản xuất và / hoặc kinh doanh ở nước ngoài Một khi một công ty thực hiện FDI, nó sẽ trở thành một công ty đa quốc gia  Có hai hình thức FDI  Đầu tư cơ bản (việc thành lập một hoạt động mới hoàn toàn ở nước ngoài) Mua lại hoặc sáp nhập với một công ty hiện có ở nước ngoài 7-3 FDI trong bối cảnh kinh tế thế giới  Có hai cách để xem xét FDI  Luồng FDI là số lượng FDI thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định  Dự trữ FDI đề cập đến tổng giá trị tích lũy tài sản thuộc sở hữu nước ngoài tại một thời điểm nhất định  Luồng vốn FDI là dòng chảy của vốn đầu tư nước ngoài của một quốc gia  Luồng ra của FDI là dòng chảy của FDI ra khỏi một quốc gia  Luồng vào của FDI là dòng chảy FDI vào một quốc gia  Cả hai dòng chảy và dự trữ FDI trong nền kinh tế thế giới đã tăng lên trong vòng 20 năm qua 7-4 FDI trong bối cảnh kinh tế thế giới  Trong lịch sử, hầu hết đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung vào các nước phát triển trên thế giới, trong đó Mỹ là nước thu hút nhiều nhất.  luồng vào FDI vẫn ở mức cao trong thời gian đầu những năm 2000 ở Mỹ và cũng như ở Liên minh EU.  Trong những năm gần đây ở Nam, Đông, và Đông Nam Á, và đặc biệt là Trung Quốc, sự gia tăng của dòng vốn FDI tương đối mạnh mẽ.  Châu Mỹ La tinh là một khu vực mới nổi và đóng góp phần quan trọng đối với dòng vốn FDI 7-5 FDI trong bối cảnh kinh tế thế giới Phần lớn các đầu tư xuyên biên giới liên quan đến việc sáp nhập và mua lại hơn là đầu tư cơ bản Trong hai thập kỷ qua, đã có một sự chuyển hướng FDI vào các ngành dịch vụ 7-6 Lợi ích và chi phí của FDI Câu hỏi: những lợi ích và chi phí của FDI là gì? Những lợi ích và chi phí của FDI phải được xem xét trên hai quan điểm nước nhận đầu tư và nước đầu tư 7-7 Lợi ích và chi phí của FDI  Những lợi ích chính của FDI đối với nước chủ nhà 1. Hiệu quả trong chuyển giao tài nguyên 2. hiệu quả lao động 3. hiệu lực trong cán cân thanh toán 4. Những ảnh hưởng về cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế 7-8 Lợi ích và chi phí của FDI  Có ba chi phí chính của FDI 1. Tác động bất lợi có thể có của FDI lên cạnh tranh tại nước nhận đầu tư 2. Tác động bất lợi lên cán cân thanh toán 3. Mất nhận thức về chủ quyền quốc gia và quyền tự chủ 7-9 Lợi ích và chi phí của FDI  Những lợi ích của FDI đối với nước đầu tư 1. Tác động lên tài khoản vốn trong cán cân thanh toán từ thu nhập nước ngoài 2. Tác động lên việc làm 3. lợi ích từ việc học các kỹ năng có giá trị từ thị trường nước ngoài mà sau đó có thể được chuyển giao lại cho đất nước 7-10 Lợi ích và chi phí của FDI  Ảnh hưởng lớn nhất đối với nước đầu tư: 1. Cán cân thanh toán 2. Tác động lên việc làm 7-11 Những cộng cụ chính sách của chính phủ và FDI  FDI có thể được quy định bởi cả hai nước đầu tư và nước sở tại  Chính phủ có thể thực hiện các chính sách 1. khuyến khích FDI 2. Hạn chế FDI  Cho đến gần đây đã có không có sự tham gia của các tổ chức đa quốc gia trong kiểm soát FDI  Sự hình thành của Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 1995 thay đổi điều này 7-12 Khuyến nghị cho nhà quản trị Câu hỏi: FDI có ý nghĩa gì cho các doanh nghiệp quốc tế? Lý thuyết về FDI có tác động đối với hành vi chiến lược của công ty Chính sách của Chính phủ về FDI đóng vai tròn quan trọng đối với các doanh nghiệp quốc tế
Tài liệu liên quan