Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Nội dung chính: I, GDP. II, GNP. III, GDP, GNP và các chỉ tiêu có liên quan. IV, Giới hạn của các chỉ tiêu.

ppt56 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 5104 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan