Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Đại học ngoại thương cơ sở II TP. Hồ Chí Minh

Kinh tế vĩ mô, một phân ngành của kinh tế học, nghiên cứu tổng thể nền kinh tế. Nói cách khác, các hành vi chung và quyết định chung của nềm kinh tế là đối tượng nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô. Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu nhiều vấn đề, nhưng ba vấn đề cơ bản nhất là tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát

pdf40 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 3835 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Đại học ngoại thương cơ sở II TP. Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên