Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 9 Thị trường hối đoái

Giới thiệu Câu hỏi: thị trường ngoại hối là gì? Thị trường ngoại hối là một thị trường trong đó tiền tệ của một quốc gia này được chuyển đổi thành tiền của một quốc gia khác Câu hỏi: tỷ giá hối đoái là gì? Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ mà tại đó tiền của một nước được chuyển đổi thành đồng tiền nước khác

pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 948 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 9 Thị trường hối đoái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 9 Thị trường hối đoái 9-2 Giới thiệu Câu hỏi: thị trường ngoại hối là gì? Thị trường ngoại hối là một thị trường trong đó tiền tệ của một quốc gia này được chuyển đổi thành tiền của một quốc gia khác Câu hỏi: tỷ giá hối đoái là gì? Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ mà tại đó tiền của một nước được chuyển đổi thành đồng tiền nước khác 9-3 Chức năng của thị trường hối đoái Câu hỏi: Mục đích của thị trường hối đoái là gì?  Thị trường hối đoái 1. cho phép chuyển đổi đồng tiền của một quốc gia này thành đồng tiền của quốc gia khác 2. cung cấp một số bảo hiểm chống lại rủi ro ngoại hối (các hậu quả bất lợi của biến động khó lường trong tỷ giá hối đoái) 9-4 Chức năng của thị trường hối đoái  Tỷ giá giao ngay là tỷ lệ mà tại đó nhà kinh doanh hối đoái chuyển đổi tiền tệ của nước này thành đồng tiền khác vào một ngày cụ thể  Tỷ giá hối đoái kỳ hạn là tỷ giá mà hai bên đồng ý trao đổi các đồng tiền vào mọt ngày nhất định trong tương lai. Một hoán đổi tiền tệ là việc mua và bán đồng thời một lượng ngoại hối trong hai ngày giá trị khác nhau 9-5 Bản chất của thị trường hối đoái  Thị trường ngoại hối là một mạng lưới toàn cầu của các ngân hàng, môi giới, và các đại lý ngoại hối được kết nối bởi các hệ thống thông tin liên lạc điện tử  Thị trường luôn luôn mở một nơi nào đó trên thế giới  Nếu tỷ giá hối đoái tại các thị trường khác nhau không phải là cơ bản giống nhau, đó sẽ là cơ hội cho kinh doanh chênh lệch (mua một đồng tiền thấp và bán giá cao hơn) 9-6 Các lý thuyết kinh tế trong xác định tỷ giá hối đoái Câu hỏi: Những yếu tố nào là quan trọng đối với tỷ giá hối đoái trong tương lai?  Ba yếu tố có những tác động quan trọng đối với biến động tỷ giá trao đổi trong tương lai 1. lạm phát giá cả của một quốc gia 2. lãi suất của một quốc gia 3. tâm lý học thị trường 9-7 Các lý thuyết kinh tế trong xác định tỷ giá hối đoái Câu hỏi: Giá cả có liên quan như thế nào đến biến động tỷ giá? Để hiểu giá cả và tỷ giá hối đoái liên kết như thế nào, chúng ta cần phải hiểu được luật một giá, và lý thuyết ngang bằng sức mua 9-8 Các lý thuyết kinh tế trong xác định tỷ giá hối đoái Câu hỏi: lãi suất ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái như thế nào?  Hiệu ứng Fisher cho rằng lãi suất danh nghĩa của một quốc gia (i) là tổng lãi suất thực tế cộng với tỷ lệ lạm phát dự kiến trong giai đoạn mà các khoản tiền cho vay  Hiệu ứng Fisher quốc tế cho thấy rằng đối với bất kỳ hai nước, tỷ giá giao ngay nên thay đổi ở mức bằng nhau nhưng theo hướng ngược lại dựa vào sự khác biệt trong lãi suất danh nghĩa giữa hai nước 9-9 Các lý thuyết kinh tế trong xác định tỷ giá hối đoái Câu hỏi: tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá hối đoái? Hiệu quả đoàn tàu xảy ra khi kỳ vọng của thương nhân một phần trở thành hiện thực, các thương nhân tham gia vào đoàn tàu và di chuyển các tỷ giá hối đoái dựa trên kỳ vọng nhóm Can thiệp của Chính phủ có thể ngăn chặn trào lưu bắt đầu, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả 9-10 Dự báo tỷ giá hối đoái Câu hỏi: công ty nên đầu tư vào các dịch vụ dự báo tỷ giá hối đoái để hỗ trợ quá trình ra quyết định?  Trường phái thị trường hiệu quả lập luận rằng tỷ giá hối đoái kỳ hạn là những dự đoán tốt nhất của tỷ giá hối đoái giao ngay trong tương lai Vì vậy, đầu tư các dịch vụ dự báo sẽ là một lãng phí tiền bạc  Trường phái thị trường không hiệu quả lập luận rằng các công ty nên đầu tư vào các dịch vụ dự báo Trường phái tư tưởng này không tin rằng tỷ giá kỳ hạn là dự đoán tốt nhất của tỷ giá giao ngay trong tương lai 9-11 Dự báo tỷ giá hối đoái Câu hỏi: dự báo tỷ giá hối đoái cần được chuẩn bị như thế nào? Có hai cách tiếp cận để dự báo tỷ giá hối đoái 1. phân tích cơ bản 2. phân tích kỹ thuật 9-12 Chuyển đổi tiền tệ Câu hỏi: Có phải tất cả các đồng tiền đều tự do chuyển đổi?  Đồng tiền tự do chuyển đổi khi cả hai người cư trú và không cư trú có thể mua không giới hạn một lượng ngoại tệ bằng đồng nội tệ  Đồng tiền chuyển đổi bên ngoài khi chỉ những người không cư trú tại nước đó có thể chuyển đổi đồng nội tệ sang ngoại tệ  Đồng tiền không có khả năng chuyển đổi khi cả hai người cư trú và không cư trú đều bị cấm chuyển đổi đồng tiền trong nước đang có sang một đồng tiền nước ngoài 9-13 Khuyến nghị cho nhà quản lý Câu hỏi: thị trường ngoại hối có ý nghĩa gì với các công ty quốc tế?  Các công ty phải hiểu được ảnh hưởng của tỷ giá lên lợi nhuận của các thỏa thuận thương mại và đầu tư  Rủi ro về tỷ giá có thể được chia thành 1. Tổn thất về giao dịch 2. Tổn thất về chuyển đổi tiền tệ 3. Tổn thất kinh tế 9-14 Khuyến nghị cho nhà quản lý Question: làm thế nào để giảm thiểu các tổn thất trong giao dịch và chuyển đổi tiền tệ? Các doanh nghiệp có thể Mua kỳ hạn Sử dụng giao dịch hoán đổi Thu sớm khoản tiền phải thu và trả sớm số tiền phải trả (thu hay trả tiền sớm hay trễ tùy thuộc vào mức biến động tỷ giá) 9-15 Khuyến nghị cho nhà quản lý Câu hỏi: Làm thế nào một công ty có thể giảm tổn thất kinh tế?  Để giảm thiểu tổn thất kinh tế công ty cần phân phối tài sản sản xuất đến các địa điểm khác nhau để nguồn tài chính dài hạn của công ty không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những thay đổi trong tỷ giá hối đoái  Điều này đòi hỏi tài sản của công ty không quá tập trung ở các quốc gia nơi có khả năng tăng giá trị tiền tệ sẽ dẫn đến gia tăng giá của hàng hoá và dịch vụ mà họ sản xuất