Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Tổng cung, tổng cầu, mô hình AD - AS

Là toàn bộ lượng hàng hoá và dịch vụ mà các tác nhân kinh tế có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời kỳ nhất định. AD = C + I + G + X- M Trong đó: C: tiêu dùng của hộ gia đình I : đầu tư của doanh nghiệp G: chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ X: xuất khẩu M: nhập khẩu AD là tổng số tiền chi tiêu của nền kinh tế

ppt17 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3647 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Tổng cung, tổng cầu, mô hình AD - AS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2 TỔNG CUNG, TỔNG CẦU MÔ HÌNH AD – AS KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I. Tổng Cầu (Aggregate Demand) 1. Khái niệm Là toàn bộ lượng hàng hoá và dịch vụ mà các tác nhân kinh tế có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời kỳ nhất định. AD = C + I + G + X- M Trong đó: C: tiêu dùng của hộ gia đình I : đầu tư của doanh nghiệp G: chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ X: xuất khẩu M: nhập khẩu AD là tổng số tiền chi tiêu của nền kinh tế 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cầu Bạn hãy đưa ra nhận xét vì sao khi mức giá chung tăng lên, tổng cầu lại giảm xuống? P0 P1 Y0 Y1 3. Các yếu tố làm thay đổi đường tổng cầu: Sự di chuyển dọc theo đường tổng cầu Sự dịch chuyển đường tổng cầu P Y AD0 O A B Sự di chuyển, dịch chuyển của tổng cầu AD1 AD2 II. Tổng Cung (Aggregate Supply) 1. Khái niệm Là tổng khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà khu vực doanh nghiệp có khả năng và sẵn sàng cung ứng ra thị trường trong một thời kỳ nhất định. Tổng cung là tổng sản lượng bằng tiền của quốc gia khả 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cung 3.1. Đường tổng cung dài hạn (LAS) Theo các nhà kinh tế Cổ điển: Giá các YTSX là linh hoạt Sản lượng không phụ thuộc vào tổng cầu, chỉ phụ thuộc vào các nguồn lực. Nền kinh tế luôn cân bằng tại mức toàn dụng các nguồn lực (LAS) là (Yp) 3. Đường Tổng cung dài hạn (LAS và Tổng cung ngắn hạn SAS) P Y Yp LAS 3.2. Đường tổng cung ngắn hạn (LAS) Theo J.M.Keynes: Giá cả và tiền lương là cứng nhắc ngắn hạn Sản lượng không phụ thuộc vào giá, chỉ phụ thuộc vào mức tổng cầu. Đường tổng cung theo lý thuyết Keynes là đường tổng cung ngắn hạn (SAS) III. Mô Hình AS – AD Cân bằng kinh tế vĩ mô là trạng thái nền kinh tế đạt cân bằng Tổng cầu và tổng cung (AS=AD) Tại điểm cân bằng: Tổng khối lượng hàng hóa và dịch vụ yêu cầu bằng khối lượng hàng hóa và dịch vụ được cung ứng Trên đồ thị: điểm cân bằng là giao điểm của (AS) và (AD) Cân bằng tổng cung & Tổng cầu Sự thay đổi cân bằng P Y Yp AS AD E0 P0 Y0 AD1 E1 P1 Y1 Mở rộng SX Lạm phát Sự thay đổi cân bằng P Y Yp AS0 AD E0 P0 Y0 P1 Y1 Thu hẹp SX Lạm phát AS1 E1 Ba trường hợp cân bằng kinh tế vĩ mô Mục tiêu ổn định và TTKT P Y Yp AS AD2 E2 P2 Y2 AD0 E1 P1 Y1 AD1 E0 P0 Yp
Tài liệu liên quan