Bài giảng Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH

* Hổ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng ( thủ tục vay, hình thức vay ). * Tư vấn cho nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả. III.6 Chính sách xã hội: * Chính sách xóa đói giảm nghèo * Chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, y tế * Tuyên truyền luật pháp và thực thi công bằng, dân chủ ở nông thôn.

ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên