Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Kinh tế vĩ mô 1.Kinh tế vĩ mô và một số luận điểm Coi trọng chính sách (tiền tệ, tài khoá) Coi trọng điều chỉnh tự động Thực chứng kiểm định 2.Đối tượng nghiên cứu Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu, . Chính sách, công cụ của kinh tế vĩ mô Các quan hệ kinh tế vĩ mô 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích thực nghiệm Phương pháp suy luận lôgíc Phương pháp định lượng

ppt37 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2096 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCh­4_Macro1.ppt
  • docBia.doc