Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Hạch toán thu nhập quốc dân

- Cách tính sản lượng quốc gia Các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia Các phương pháp tính GNP Những hạn chế của chỉ tiêu GNP - Các yếu tố của tổng cầu Tiêu dùng Đầu tư Chi tiêu của chính phủ Xuất nhập khẩu - Cân bằng sản lượng và số nhân chi tiêu

ppt29 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 4313 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Hạch toán thu nhập quốc dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan