Bài giảng Luyện từ và câu 5: Mở rộng vốn từ: Công dân

-Điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp để nối các vế trong các câu ghép sau: a) Tấm chăm chỉ hiền lành … Cám thì lười biếng, độc ác. b) … ông đã nhiều lần can gián … vua không nghe. -Những cặp quan hệ từ nào thường dùng để nối các vế trong câu ghép ?

ppt14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 720 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu 5: Mở rộng vốn từ: Công dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 5Thầy, trò lớp 5A8xin trân trọng đón chào quý thầy cô đến dự phân môn Luyện từ và câu lớp 5 !Bài cũ:Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ -Điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp để nối các vế trong các câu ghép sau:-Để nối các vế trong câu ghép, người ta thường sử dụng những quan hệ từ nào ?-Những cặp quan hệ từ nào thường dùng để nối các vế trong câu ghép ?a) Tấm chăm chỉ hiền lành Cám thì lười biếng, độc ác.b) ông đã nhiều lần can gián vua không nghe.Mở rộng vốn từ : Công dân1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa :....nghĩa vụ....quyền....ý thức....bổn phận....trách nhiệm....gương mẫu....danh dựcông dâncông dâncông dâncông dâncông dâncông dâncông dân (danh dự công dân)Công dân nghĩa là gì ?Chúc mừng đội thắng!1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa :nghĩa vụ công dânquyền công dâný thức công dânbổn phận công dântrách nhiệm công dâncông dân gương mẫucông dân danh dự (danh dự công dân Hãy nêu một việc làm thể hiện nghĩa vụ công dân. Hãy nêu một vài quyền công dân mà em biết. Em hãy nêu một ví dụ về việc làm, xuất phát từ ý thức công dân. Em hãy nêu một công dân gương mẫu mà em biết. Em hãy nêu tên một công dân danh dự mà em biết.Cụm từ nào trong các cụm từ bên, cho thấy từ hiểu biết của bạn nhỏ đã dẫn đến việc làm trên ?Cụm từ nào trong các cụm từ bên, nêu đúng nghĩa của việc các bạn đang làm ?Công dân danh dự của Việt Nam2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B : Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.Nghĩa vụ công dân Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước. Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.Quyền công dânÝ thức công dânAB2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B : Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.Nghĩa vụ công dân Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước. Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.Quyền công dânÝ thức công dânABBài mới:3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.Hãy chọn cụm từ nêu đúng nghĩa dưới đây: 1. Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi. A. Ý thức công dân B. Quyền công dân C. Nghĩa vụ công dânHãy chọn cụm từ nêu đúng nghĩa dưới đây: A. Ý thức công dân B. Quyền công dân C. Nghĩa vụ công dân 2. Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.Hãy chọn cụm từ nêu đúng nghĩa dưới đây: A. Ý thức công dân B. Quyền công dân C. Nghĩa vụ công dân 3. Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác. -Về nhà xem lại bài, tìm hiểu thêm một số từ ngữ về công dân, viết hoàn chỉnh lại bài 3 (nếu chưa xong).-Chuẩn bị: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ!
Tài liệu liên quan