Bài giảng môn lập trình mạng_Chương3: Lập trình Multicasting

1. Giớithiệuvề multicast - Multicast : phát tán thông tin tới một nhóm địa chỉ một cách đồng thời. Root multicast và non –root multicast o Root multicast: một thành viên đóng vai trò là root phát tán thông tin tới các lá leaf, root truyền thông tin đồng thời tới các lá, lá chỉ truyền thông tin về root mà không thể truyền thông tin sang lá khác o Non root multicast: tất cả các thành viên là các lá (leaf) , lá truyền thông tin tới tất cả các lá khác

pdf13 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 3103 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn lập trình mạng_Chương3: Lập trình Multicasting, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên