Bài giảng môn Tin học ứng dụng chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ

Bản đồ là một bản vẽ biểu thị khái quát, thu nhỏ bề mặt trái đất hay bề mặt của thiên thể khác trên mặt phẳng theo một quy luật toán học. Mỗi bản đồ được xây dựng theo một quy luật toán học nhất định, biểu thị ở tỷ lệ, phép chiếu, bố cục. của bản đồ

pdf95 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tin học ứng dụng chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên