Bài giảng Những nội dung sửa đổi cơ bản của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngoài việc chịu thuế theo quy định tại Khỏan 2 – Điều 10 của Luật này, hàng hóa nk còn phải áp dụng một trong các biện pháp sau đây: + Tăng mức thuế nk đối với hàng hóa nk quá mức vào Việt nam theo quy định của pháp luật về tự vệ trong nk hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. + Thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bán phá giá nk vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nk vào Việt Nam;

ppt14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2081 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Những nội dung sửa đổi cơ bản của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan