Bài giảng Nước sạch và chất lượng nước

- Trữ lượng phong phú. - Thuận tiện cho sử dụng. - Thường bị ô nhiễm - Gồm: sông suối, ao hồ, đầm

ppt68 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3253 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nước sạch và chất lượng nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan