Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Mai Xuân Hợi

1.2.Phân loại khoa học. Phân loại khoa học là chỉ ra mối quan hệ tương hỗ giữa các ngành K.H trên cơ sở những nguyên tắc nhất định và biểu thị mối liên hệ đó dưới những hình thức có căn cứ khoa học. +Nguyên tắc phân loại K.H. -Nguyên tắc khách quan :Phải dựa vào đặc điểm, đối tượng nhận thức của khoa học,mối quan hệ giữa khoa học với thực tiễn,với đời sống xã hội -Nguyên tắc phối thuộc : Theo lịch sử hình thành,mối liên hệ chuyển tiếp lẫn nhau giữa các ngành K.H.

ppt73 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Mai Xuân Hợi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan