Tiểu luận Triết Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sụ thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn

Chất là tính quy định vốn có của sự vật hiện tượng được biểu hiện thông qua các thuộc tính và đặc điểm cấu trúc của sự vật. Tính quy định là cái vốn có của sự vật, hiện tượng để phân biệt sự vật này với sự vật khác. Tính quy định này được thể hiện thông qua các thuộc tính. Có thuộc tính cơ bản và không cơ bản. Thuộc tính cơ bản quy định chất của sự vật. Nếu thuộc tính cơ bản mất đi thì chất của sự vật thay đổi. Còn thuộc tính không cơ bản thì trong quá trình tồn tại của sự vật, có những thuộc tính không cơ bản mới nảy sinh vàcó những thuộc tính không cơ bản mất đi nhưng chất của sự vật không thay đổi. Thuộc tính chỉ bộc lộ thông qua quan hệ với sự vật khác. Trong sự vật, hiện tượng, chất không tách rời với lượng

doc11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Triết Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sụ thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên