Bài giảng Quản lý dự án đầu tư: Quản trị dự án

3. Nội dung của phương pháp sơ đồ GANTT Bước 1. Phân tích công việc Bước 2. Sắp xếp trình tự thực hiện công việc hợp lý Bước 3. Xác định độ dài thời gian thực hiện Bước 4. Quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc Bước 5. Xây dựng bảng phân tích công việc Bước 6. Vẽ sơ đồ GANTT với trục hoành biểu diễn thời gian, trục tung biểu diễn công việc Độ dài thời gian được biểu diễn bằng đường ( ) thời gian bắt đầu và kết thúc ký hiệu dấu: ( )

ppt75 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý dự án đầu tư: Quản trị dự án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan