Bài giảng Sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

1. Hội nghị thành lập Đảng 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 3.Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

pdf51 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 8011 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan