Bài giảng Văn hóa Việt Nam

- Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. - Văn hóa xã hội chủ nghĩa là thành quả của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên nền tảng hệ tư tưởng giai cấp công nhân (chủ nghĩa Mác-Lênin).

pptx20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2361 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Văn hóa Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên