Bài giảng Vệ sinh môi trường đất

Gồm 5 thành phần: - Đá: bao gồm cuội sỏi, kích thước > 3mm. - Cát: gồm những hạt có kích thước 0,05 – 3mm. - Đất sét: các hạt có kích thứớc 0,001 – 0,05mm. - Phù sa: có kích thước 0,0001 – 0,001mm. - Keo: có kích thước < 0,0001mm

ppt51 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2707 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vệ sinh môi trường đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan