Bài giảng Xác định sản lượng cân bằng quốc gia

Tiêu dùng C Là lượng tiêu dùng của hộ gia đình mua sắm những tư liệu sinh hoạt hằng ngày trong giới hạn của thu nhập khả dụng (Yd).

ppt60 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 3606 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác định sản lượng cân bằng quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan