Bài tập Đo lường sản lượng quốc gia có kèm bài giải

Bài tập 1 a) Tính GDP thựccho từng năm. b) Tính tốcđộtăng trưởng năm 1998 so với 1997. c) TínhGDP danhnghĩabìnhquânđầu người.

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 17630 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Đo lường sản lượng quốc gia có kèm bài giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6/26/2009 1 Bài tập 1 Năm 1993 1997 1998 GDP danh nghĩa 3000 3080 5000 Chỉ số giá (%) 200 140 250 Dân số (người) 1000 1020 1150 Bài tập 1 a) Tính GDP thực cho từng năm. b) Tính tốc độ tăng trưởng năm 1998 so với 1997. ) Tí h GDP d h hĩ bì h â đầc n an ng a n qu n u người. Bài tập 2 Cho các khỏan mục hạch toán theo lãnh thổ Tiền lương, W 600 Tiền thuê, R 30 Tiề lãi i 20 Lợi tức chủ DN 40 Lợi tức không chia 13 Th ế l i tứ 20n , Đầu tư, I 250 In 50 Cổ tức 27 u ợ c VAT 25 Thuế trước bạ 10 Thuế tài nguyên 15 6/26/2009 2 Bài tập 2 a) Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường. b) Tính GDP danh nghĩa theo giá yếu tố sản xuất. c) Bạn đang sử dụng phương pháp gì để tính GDP? Bài tập 3 Trên lãnh thổ một quốc gia có các khỏan mục hạch tóan như sau: Khấu hao 200 Đầu tư ròng 50 Xuất khẩu 100 Nhâp khẩu 150 Tiêu dùng của hộ gia đình 500 Chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ 300 Bài tập 3 a) Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường. b) Bạn đã dùng phương pháp gì để tính GDP? Theo phương pháp này GDP , có chứa thuế gián thu hay không? 6/26/2009 3 Bài tập 4 Vì sao các câu sau đây không đúng: 1) Khi chính phủ trợ cấp cho người nghèo thì lập tức tổng thu nhập quốc gia sẽ tăng lên tương ứng. 2) GNP thực cao hơn luôn luôn là điều tốt 3) Năm 1998 vở kịch A thu được 500 triệu đồng tiền bán vé, trong khi năm 1990 vở kịch B chỉ thu được 400 triệu. Như vậy xét trên góc độ kinh tế thì vở kịch A đã thành công hơn vở kịch B. Bài tập 5 Trong các khỏan dưới đây, khỏan nào được tính và không được tính vào GDP và GNP? 1) Đầu máy karaoke mới sản xuất 2) Giá trị của thời gian xem phim 3) Tiền lương của công an 4) Thu nhập từ quỹ từ thiện Bài tập 6 • Xét 5 hãng trong một nền kinh tế đóng: hãng thép, hãng cao su, hãng máy công cụ, hãng lốp và hãng xe đạp. Hãng xe đạp bán xe đạp cho người tiêu ốdùng cu i cùng với giá $8000. Trong quá trình sx xe đạp, hãng này mua săm lốp $1000, thép $2500 và máy công cụ $1800. Hãng săm lốp mua $600 cao su từ hãng cao su và hãng máy công cụ mua $1000 thép từ hãng sx thép. 6/26/2009 4 Bài tập 6 1) Sự đóng góp của ngành xe đạp vào GDP là bao nhiêu? 2) Hãy tính tổng chi tiêu cuối cùng Bài tập 7 Hoàn tất bảng sau Năm 1 Năm 2 Năm 3 GDP Tiêu dùng 4532 4804 3320 3544 Đầu tư Chi tiêu CP XK ròng 589 861 -45 629 -58 673 977 -54 6/26/2009 5 Bài tập 8 Giả định năm gốc là 2005 a) Tính GDP danh nghĩa năm 2005, 2006 và 2007? b) Tính GDP thực năm 2005, 2006 và 2007? Năm Sản lượng của X Đơn giá của X 2005 2006 2007 20 cái 20 cái 20 cái $ 5 $10 $20 Bài tập 9 Năm Giá gạo Lượng gạo Giá áo Lượng áo 2006 2007 $1 $1 200 220 $10 $11 50 50 Bài tập 9 Giả định năm gốc là 2006 a) Tính GDP danh nghĩa 2006 b) Tính GDP thực năm 2006 c) Tính GDP danh nghĩa năm 2007 d) Tính GDP thực năm 2007 e) Tính chỉ số giảm phát GDP năm 2006 f) Tính chỉ số giảm phát GDP năm 2007 g) Giá cả tăng bao nhiêu phần trăm từ năm 2006 đến 2007? 6/26/2009 6 Bài tập 10 Hoàn tất bảng sau: Năm GDPn GDPr GDPdef 1 2 $120 $100 100 120 3 $150 $125 Bài tập 10 a) Năm nào là năm gốc? Tại sao? b) Từ năm 1 đến năm 2, sản lượng tăng hay giá tăng? Giải thích. c) Từ năm 2 đến năm 3, sản lượng tăng hay giá tăng? Giải thích. Bài tập 11 Lượng Chi phí Lượng Chi phí 2007 2008 Thịt 100 200 75 225 Cá 50 75 80 120 Rau  500 50 500 100 6/26/2009 7 Bài tập 11 1) Nếu năm gốc là 2007, tính CPI cho cả 2 năm. 2) Tính tỷ lệ lạm phát năm 2008?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaiTap Mac2 SanLuong QuocGia.pdf
  • pdfbaigiai Mac2 SANLUONG QUOCGIA [Compatibility Mode].pdf