Bài giảng Xử lý số liệu trong GIS

Khi muốn trả lời các câu hỏi như: -Loại sử dụng dất nào nằm bên trong khu vực bị ngập lụt? -Vùng nào sẽ bị ô nhiễm và phải di rời? -Loại đất nào phù hợp với việc trồng cà phê? Lúc đó chúng ta phải chồng ghép bản đồ Đây là chức năng dùng để so sánh hai hay nhiều lớp dữ liệu để tìm ra mối quan hệ của một đối tượng nào đó trong các lớp khác nhau.

ppt50 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xử lý số liệu trong GIS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan