Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhiệm vụ của tôi trong dự án "Kế toán và Kiểm toán" là chịu trách nhiệm về việc vận hành bộ phận "Nghiên cứu và Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ". Nhiệm vụ này dự kiến tôi phải gặp gỡ một số lượng lớn các giám đốc doanh nghiệp, các ngân hàng, và những người phụ trách các hiệp hội nghề nghiệp và những tổ chức giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

doc13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2018 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 HƯỚNG DẫN T.M NGUỒN TÀI TRỢ CÓ KỲ HẠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Giới thiệu chung Cuốn Hướng dẫn này là một trong những thành tựu của dự án "Kế toán và Kiểm toán"- một trong 7 dự án của "Chương tr.nh trợ giúp kỹ thuật của Châu Âu trong quá tr.nh chuyển sang nền kinh tế thị trường". Cũng như tên gọi cho thấy, chương tr.nh này đến nay được biết nhiều hơn dưới cái tên "Euro TAP Viet" do cộng đồng Châu Âu tài trợ nhằm giúp đỡ Việt nam vận hành một quá tr.nh "đổi mới" được quyết định từ năm 1986, quá tr.nh này phải đưa đến việc áp dụng một khuôn khổ thể chế cho phép vận hành cơ chế kinh tế thị trường. Lời nói đầu Nhiệm vụ của tôi trong dự án "Kế toán và Kiểm toán" là chịu trách nhiệm về việc vận hành bộ phận "Nghiên cứu và Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ". Nhiệm vụ này dự kiến tôi phải gặp gỡ một số lượng lớn các giám đốc doanh nghiệp, các ngân hàng, và những người phụ trách các hiệp hội nghề nghiệp và những tổ chức giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vv... để t.m hiểu xem những nhu cầu chủ yếu của họ về "dịch vụ tư vấn". Ngay cả trước khi tiến hành nhiệm vụ này, . tưởng cung cấp dịch vụ tư vấn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc t.m kiếm nguồn tài trợ có kỳ hạn đ. trở nên rất thú vị ngay từ những buổi trao đổi đầu tiên với ban giám đốc của Công ty AASC. Nhưng chính lúc thực hiện giai đoạn đầu công việc, là liên hệ và làm việc với các giám đốc doanh nghiệp, tôi mới thực sự phát hiện ra khó khăn lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam gặp phải khi đi t.m kiếm những nguồn tài trợ thích hợp để "đầu tư" và cho "nhu cầu vốn lưu động" của họ. Và như vậy, với niềm tin là có thể làm điều g. đó có ích, tôi đ. soạn thảo một cuốn "hướng dẫn" đề cập đến các nguồn tài trợ có kỳ hạn đang sẵn có, nhằm đem lại cho các nhà quản l. doanh nghiệp vừa và nhỏ tất cả các thông tin kỹ thuật cần thiết, để họ có thể gửi các đơn xin tài trợ theo đúng hướng với một vài cơ hội thành công. Cho đến nay th. cuốn hướng dẫn đ. hoàn thành và tôi hy vọng nó thực sự có ích cho những ai sử dụng nó. Tuy nhiên cũng cần phải lưu . độc giả rằng các thông tin có trong cuốn hướng dẫn này chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian hạn chế: thực vậy, một số nguồn tài trợ, nhất là các dự án hợp tác kinh tế có các nguồn tài chính có thời hạn hoạt động hạn chế. C.n với các nguồn tài trợ lâu dài, các điều kiện cấp các khoản tài trợ được điều chỉnh tuỳ theo sự phát triển của t.nh h.nh kinh tế và các quy định chi phối. Để tiếp tục hoàn thành một cách có hiệu quả mục đích đề ra, lần xuất bản đầu tiên chắc chắn chưa được hoàn hảo này cần phải cập nhật định kỳ. Chúng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng tất cả Www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 điều đó sẽ được thực hiện để vấn đề này được giải quyết một cách có hiệu quả nhất có thể trước khi dự án "Kế toán và Kiểm toán" kết thúc. Jean-Claude LE CORRE Hà nội, tháng 1 năm 1998 Phụ trách bộ phận "Nghiên cứu và Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ" HƯỚNG DẪN T.M NGUỒN TÀI TRỢ CÓ KỲ HẠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Phần thứ nhất: Vấn đề tài trợ cho đầu tư I. Các giải pháp có thể 1. Giải pháp thứ nhất: tăng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 2. Giải pháp thứ hai: vay có kỳ hạn 3.Giải pháp thứ ba: thuê tài chính II. Tổ chức nào cung cấp những công cụ tài trợ đ. tr.nh bày ở trên? 1. Các tổ chức cấp các khoản tài trợ dưới h.nh thức tham gia góp vốn 2. Các tổ chức tài trợ dưới h.nh thức cho vay trung và dài hạn 3. Các tổ chức tài trợ dưới h.nh thức thuê tài chính Với tư cách là giám đốc doanh nghiệp, bạn biết rất r. rằng nếu không có đầu tư th. doanh nghiệp của bạn sẽ không có khả năng phát triển. Nhưng câu hỏi đặt ra cho các bạn là làm thế nào để tài trợ cho những đầu tư mà bạn muốn thực hiện. Để đầu tư, tóm lại cần phải có nguồn tài chính thích đáng về giá trị và về thời hạn; đầu tư thật vậy là một công việc "lâu dài" và để làm được điều đó th. cần phải có nguồn vốn "lâu dài". I. Các giải pháp có thể: Về nguyên tắc, có 3 cách giải quyết vấn đề khác nhau: 1. Giải pháp thứ nhất: tăng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp: Đây là biện pháp đơn giản nhất và ít tốn kém nhất đối với doanh nghiệp. Thật vậy, "vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp" là vốn đóng góp của các cổ đông hay của người chủ duy nhất, số vốn này không gây ra chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải pháp này thường là không thể được, v. một trong những đặc điểm chính của loại doanh nghiệp này chính là ở chỗ người chủ hoặc các hội viên chỉ có phương tiện tài chính hạn chế: và như vậy họ không thể bỏ ra nhiều vốn hơn số vốn họ đ. Www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 góp cho doanh nghiệp được. Chính nhằm giải quyết khó khăn này, một số tổ chức được thành lập với chức năng tăng cường vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách tham gia góp vốn với thời gian hạn chế trong các doanh nghiệp. Việc tham gia của các tổ chức này cho phép doanh nghiệp thụ hưởng có được một số vốn nhiều hơn để có thể vượt qua một giai đoạn mới trong quá tr.nh phát triển; và ngay khi bắt đầu hoạt động, tổ chức này sẽ nhượng lại phần góp vốn của m.nh cho các hội viên khác khi mức độ lợi nhuận doanh nghiệp đạt được cho phép họ có đủ các phương tiện mua lại. 2. Giải pháp thứ hai: vay có kỳ hạn Đó là giải pháp cổ điển, nh.n chung tất cả các doanh nghiệp đều nghĩ tới. Nhưng dưới tên gọi "vay trung và dài hạn", có thể có rất nhiều các phương thức khác nhau mà các doanh nghiệp thường bị thiếu thông tin. Thật vậy, cần phải biết rằng tuỳ theo tổ chức tài trợ và nguồn tài trợ, những điều kiện mà một doanh nghiệp hay một dự án đầu tư phải thoả m.n, cũng như những điều kiện kèm theo có thể thay đổi đổi rất nhiều. Do đó, tuỳ theo đặc điểm của nguồn tài trợ và đặc điểm của dự án đầu tư, mà doanh nghiệp cần phải t.m hiểu để có thể gửi hồ sơ xin vay đến tổ chức thích hợp nhất. Cũng cần . thức một điều là do cách thức vận hành của các tổ chức tài trợ, chất lượng của dự án đầu tư chưa thể coi là đủ để có thể vay có kỳ hạn như mong muốn, dù rằng chất lượng này là điều kiện đảm bảo tốt nhất. 3. Giải pháp thứ ba: thuê tài chính Thuê tài chính (tiếng Anh có nghĩa là "leasing") là một phương tiện tài trợ vận hành theo cách sau: Giả sử rằng một giám đốc doanh nghiệp, để nâng cao khả năng sản xuất, muốn mua một thiết bị mới mà ông đ. t.m hiểu và ông cũng biết các nhà cung cấp thiết bị này, bởi v. ông ta đ. liên hệ với họ để hỏi về tất cả các thông tin kỹ thuật cần thiết cũng như giá bán thiết bị nói trên. Thật không may là ông giám đốc này không có số tiền cần thiết để mua thiết bị, và ông cũng không thể vay trung hạn v. một số l. do (chẳng hạn như ông ta không thể thực hiện được phần "đóng góp cá nhân" theo yêu cầu, hay không thể đưa ra bảo l.nh vay). Khi đó ông ta có thể gửi đơn đến một công ty thuê mua tài chính. Tất nhiên là ông ta phải gửi hồ sơ giải thích tại sao ông ta muốn có thiết bị đó, và trong hồ sơ phải có tất cả các tài liệu mà công ty thuê tài chính cần để đánh giá độ vững trắc của doanh nghiệp. Nếu như việc đánh giá hồ sơ dẫn đến một kết luận thuận lợi, công ty thuê tài chính sẽ đề nghị ông Giám đốc k. hợp đồng. Trong hợp đồng này, công ty cam kết mua thiết bị do ông Giám đốc lựa chọn với các điều kiện kỹ thuật và giá cả như ông đ. thoả thuận với nhà cung cấp. Sau khi k. hợp đồng, thiết bị sẽ được giao trực tiếp và được lắp đặt tại doanh nghiệp; coi như công ty thuê tài chính cho doanh nghiệp thuê trong một thời hạn xác định, không thể huỷ bỏ (thông thường th. thời hạn này chiếm toàn bộ thời gian khấu hao của tài sản, theo qui định của thuế). Đổi lại, doanh nghiệp phải: Www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 · trả tiền thuê định kỳ cho công ty thuê tài chính; · chịu trách nhiệm bảo dưỡng và sửa chữa cần thiết để đảm bảo giữ thiết bị luôn chạy tốt · mua bảo hiểm thiết bị để tránh rủi ro mất cắp, hoả hoạn, nổ, bị phá..., trong đó bên được bảo hiểm là công ty thuê tài chính. Khi hợp đồng thuê tài chính hết hạn, thông thường doanh nghiệp có thể chọn một trong 3 khả năng sau: · trả lại tài sản cho công ty cho thuê: trong trường hợp này, việc giao thiết bị với các chi phí (tháo dỡ, vận chuyển,...) sẽ do bên thuê chịu trách nhiệm; · mua lại thiết bị với giá trị c.n lại thấp, được ấn định từ lúc k. hợp đồng; · hoặc k. tiếp hợp đồng thuê thiết bị đó với công ty thuê mua tài chính và trả tiền thuê rẻ hơn nhiều so với trước (thông thường thời hạn của hợp đồng thuê này là 1 năm) Ghi chú: Ví dụ trên đây chỉ là một trong rất nhiều h.nh thức thuê tài chính có thể có. Với sự phát triển mạnh ở nhiều nước, thuê tài chính có thể được xem là một giải pháp thay thế đơn giản và thuận lợi cho tín dụng trung và dài hạn; nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường xuyên gặp khó khăn trong việc vay vốn trung và dài hạn tại ngân hàng. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng thuê tài chính khác với tín dụng trung và dài hạn ở chỗ đó là một phương tiện tài trợ ở mức thấp hơn: thật vậy, người ta có thể sử dụng phương thức này để tài trợ cho một vài thiết bị chứ không phải để tài trợ cho toàn bộ một dự án đầu tư lớn. Cuối cùng cần phải biết rằng giá thuê thường cao v. nó phải cho phép công ty thuê tài chính một mặt thu lại phần vốn đ. đầu tư vào việc mua thiết bị, và mặt khác mang lại lợi nhuận với số tiền l.i. II. Tổ chức nào cung cấp những công cụ tài trợ đ. tr.nh bày ở trên? 1. Các tổ chức cấp các khoản tài trợ dưới h.nh thức tham gia góp vốn: Kiểu tài trợ này chủ yếu do các công ty "vốn rủi ro" cấp (trong tiếng anh "venture capital"), đó là những công ty chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực này. Các tổ chức tài trợ khác, nhất là một số Tổ chức Tài Chính Quốc tế (SFI, ADB....) và một số ngân hàng phát triển cũng có thể cấp các khoản tài trợ dưới h.nh thức "tham gia góp vốn", nhưng thường đó là hoạt động phụ, bên cạnh hoạt động chính vẫn là cho vay trung và dài hạn. Tại Việt nam, luật pháp hiện hành không cho phép tồn tại "công ty có vốn rủi ro"; như vậy, các doanh nghiệp không có khả năng được hưởng loại tài trợ do công ty cung cấp nhằm giúp họ vượt qua một số giai đoạn trong quá tr.nh phát triển. Ngoài số ít các công ty cổ phần ra (có thể tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới), cách duy nhất để các doanh nghiệp Việt nam huy động nguồn vốn từ bên ngoài là lập ra một công ty liên doanh phù hợp với luật đầu tư nước ngoài. Nhưng đó lại là một phương tiện đáp ứng mục đích khác mục đích của tài trợ bằng việc "tham gia góp vốn" của các tổ chức tài trợ. 2. Các tổ chức tài trợ dưới h.nh thức cho vay trung và dài hạn Www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 Các khoản vay có kỳ hạn thường do hệ thống ngân hàng cấp, cụ thể là do một số ngân hàng như các ngân hàng "Đầu tư và Phát triển", là những ngân hàng chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực này cung cấp. Ngược lại, các ngân hàng Thương mại, như tên của chúng đ. cho thấy, dùng đa phần nguồn vốn của m.nh để cấp tín dụng ngắn hạn để tài trợ cho các giao dịch thương mại. Tuy nhiên, đôi khi các nguồn tài trợ có kỳ hạn có thể đến từ các Dự án Phát triển Kinh tế do các đối tác nước ngoài tài trợ (các đối tác này có thể là các nước, hay nhóm các nước như "Liên minh châu Âu", hoặc các tổ chức quốc tế như "Công ty Tài chính Quốc tế" hay "Ngân hàng Phát triển Châu á",...), trong đó có một bộ phận được tổ chức dưới h.nh thức một "nguồn tài trợ". Trong những trường hợp này, các khoản vay thường được cấp thông qua kênh của hệ thống ngân hàng địa phương. Có nghĩa là các ngân hàng đ. k. hiệp định Tham gia với Dự án - là bên cung cấp cho ngân hàng nguồn tài trợ, để sau đó, ngân hàng cung cấp các khoản vay có kỳ hạn cho khách hàng. 3. Các tổ chức tài trợ dưới h.nh thức thuê tài chính: Các khoản tài trợ dưới h.nh thức thuê tài chính do các công ty tài chính cung cấp. Các công ty này được thành lập để chuyên hoạt động trong lĩnh vực thuê tài chính. Tuỳ theo quy định luật pháp của đất nước, các công ty này có thể đề xuất một loạt các dịch vụ thuê tài chính phong phú hay hạn chế, từ việc tài trợ cho các thiết bị hoạt động khác nhau (máy vi tính, máy móc, phương tiện vận tải,...) đến việc tài trợ cho cả những công tr.nh xây dựng phục vụ cho mục đích công nghiệp và thương mại. Phần hai: Toàn bộ các nguồn tài trợ khác nhau hiện có tại Việt nam A. Nguồn tài trợ của hệ thống ngân hàng Việt nam I. Giới thiệu về hệ thống ngân hàng Việt Nam: · Các ngân hàng quốc doanh ("State Owned Commercial Banks") · Các ngân hàng cổ phần ("Joint Stock Commercial Banks") · Các ngân hàng liên doanh · Các ngân hàng nước ngoài (Foreign Banks) II. Thái độ của các ngân hàng khác nhau đối với tín dụng có kỳ hạn: · Thái độ của ngân hàng quốc doanh · Các ngân hàng cổ phần · Các ngân hàng liên doanh · Các ngân hàng nước ngoài B. Các dự án phát triển kinh tế do các đối tác nước ngoài tài trợ: Www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 · Dự án "Tài chính nông thôn" · Quĩ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF) · Nguồn tài trợ Mêkông (MFL) C. Các công ty thuê tài chính · Các công ty do những ngân hàng Việt nam lập ra · Các công ty liên doanh · Các công ty có 100% vốn nước ngoài HƯỚNG DẪN T.M NGUỒN TÀI TRỢ CÓ KỲ HẠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Phần thứ ba: Sử dụng cuốn sách hướng dẫn như thế nào 1. Những dữ liệu cần biết trước khi t.m kiếm 2. Các bước phải làm khi t.m kiếm 1. Những dữ liệu cần biết trước khi t.m kiếm: Trước khi t.m kiếm trong cuốn Hướng dẫn nhằm t.m hiểu xem hiện nay tại Việt nam có một hoặc nhiều tổ chức tài trợ phù hợp với những g. bạn t.m kiếm, chúng tôi chân thành khuyên bạn nên đọc toàn bộ các thông tin sau đây: Việc đọc phần này cho phép bạn hiểu r. hơn cách thức tổ chức chung của các khoản tài trợ, cũng như là để kiểm tra lại xem bạn có bỏ sót yếu tố quan trọng nào không. 1.1. Điều kiện cần đáp ứng để có thể xin tài trợ ("các tiêu chí"): Cần phải biết rằng mỗi khi tổ chức tài trợ cấp khoản tài trợ có kỳ hạn, th. thực chất khoản này đ. được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu của một số nhóm người sử dụng xác định từ trước. Cụ thể, điều đó có nghĩa là một sản phẩm (các nguồn tài trợ được cung cấp) có thể chỉ được dành cho một nhóm người vay nào đó, tức là là các doanh nghiệp: 1.2. Hoạt động trong một số lĩnh vực cụ thể · Có vốn chủ sở hữu, hay giá trị tài sản, hoặc số lượng nhân công,.... không vượt quá một chỉ tiêu qui định · Hoặc những doanh nghiệp muốn thực hiện một dự án đầu tư mở rộng - hiện đại hoá một nhà máy hiện có và tổng chi phí thực hiện dự án không vượt quá Www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 một giá trị qui định nào đó... Lưu .: theo ngôn ngữ chuyên môn, người ta gọi toàn bộ những điều kiện cần phải đáp ứng để có thể đưa ra một đơn xin tài trợ là "Các tiêu chí". Nói chung, những điều kiện này có tính chất cộng gộp, có nghĩa là doanh nghiệp xin vay phải đáp ứng được toàn bộ các điều kiện, th. đơn xin vay mới được ghi nhận và xem xét. Điều đó cũng có nghĩa là những nguồn tài trợ được cung cấp dành cho mục đích sử dụng được xác định cụ thể, ví dụ như: · Xây dựng nhà xưởng để hoạt động (việc mua đất đai không bao giờ được tài trợ) · Mua thiết bị hoạt động (khi nguồn tài trợ này xuất phát từ một nguồn tín dụng, đôi khi bên vay c.n phải mua các thiết bị của một hay nhiều nước nào đó); · Mua nguyên vật liệu hoặc phụ tùng thay thế (có nghĩa là trong trường hợp này, ta có tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động. Các khoản tài trợ loại này rất hiếm ở Việt nam trong thời điểm hiện nay) Lưu .: Trên thực tế, cần phải kiểm tra xem các nguồn tài trợ có phải chỉ được dùng để tài trợ cho "đầu tư" hay không (có nghĩa là các trang thiết bị phục vụ sản xuất kể cả nhà xưởng) hay có thể dung cả cho tài trợ vốn lưu động (có nghĩa là tồn kho nguyên vật liệu và chi phí hoạt động). Điều này cũng có nghĩa rằng mỗi một sản phẩm được "định vị", có nghĩa là chúng đều có một số đặc điểm riêng, thường liên quan đến những điểm sau đây: a. Giá trị của khoản tài trợ và phần đóng góp của bản thân nhà đầu tư: Giá trị của khoản tài trợ có thể được cấp luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị nào đó. Giá trị tối đa này có thể do tổ chức tài trợ ấn định hay do áp dụng những qui định luật pháp hiện hành. Đôi khi tổ chức tài trợ cũng định ra giá trị tối thiểu của khoản tài trợ mà nó cấp, v. họ cho rằng nếu giá trị khoản tài trợ thấp dưới mức này, hoạt động tài trợ sẽ không đủ mang lại lợi nhuận. Hơn nữa, ngoài một số trường hợp "thuê tài chính" ra, tổ chức tài trợ không bao giờ chấp nhận tài trợ 100% chi phí thực hiện dự án: bên vay luôn được yêu cầu phải có "đóng góp cá nhân", có nghĩa là bên này phải tài trợ một phần chi phí dự án bằng số tiền riêng của m.nh. Phần này có thể lên đến 40% và không bao giờ dưới 20%. b. Thời hạn: Các khoản tài trợ đều luôn có thời hạn, thời hạn này được diễn tả bằng một biên độ cực đại: ví dụ như các khoản tài trợ được cấp với thời hạn từ 2 đến 5 năm. Thông thường, nhất là khi khoản tài trợ là những khoản vay, bên vay có thể được hưởng một khoảng thời gian "ân hạn" (c.n gọi là "thời gian ho.n việc trả vốn"). Cụ Www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 thể, điều đó có nghĩa là bên vay được hưởng một thời hạn trước khi bắt đầu hoàn trả vốn vay. Lưu .: Theo qui định chung, thời gian ân hạn chỉ liên quan đến việc hoàn vốn. Như vậy, trong giai đoạn này, khoản l.i phải trả được tính trên cơ sở toàn bộ số vốn vay. c. Đơn vị tiền tệ của khoản vay: Khoản tài trợ có thể được cấp bằng đồng bản tệ hay bằng ngoại tệ. Khi khoản tài trợ được cấp bằng ngoại tệ, chẳng hạn như bằng đôla, th. trong một số trường hợp, đồng ngoại tệ chỉ là "đơn vị tính" của khoản tài trợ. Điều đó có nghĩa rằng bên vay được phép hoàn trả bằng tiền bản tệ nhưng đến kỳ thanh toán, số tiền phải trả được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành giữa đồng đô la và đồng bản tệ. Và như vậy, nếu đồng bản tệ mất giá so với đồng đôla, bên vay phải trả một khoản tiền lớn hơn bằng đồng bản tệ. Trong trường hợp này người ta nói rằng bên vay chịu rủi ro hối đoái. Lưu .: theo nguyên tắc, một doanh nghiệp không có thu nhập bằng ngoại tệ hay một không thể gỡ lại việc mất giá của đồng bản tệ qua giá bán các sản phẩm phải tránh tài trợ bằng ngoại tệ. d. Chi phí: Chi phí khoản tài trợ luôn luôn được phản ánh bằng việc trả l.i. L.i suất đưa ra trong khoản tài trợ nh.n chung chỉ là "l.i suất danh nghĩa". Ta cần phải trừ tỷ lệ lạm phát ra khỏi l.i suất danh nghĩa để có được "l.i suất thực tế". Chính l.i suất thực tế này cho phép đánh giá chi phí thực tế của khoản tài trợ. Trong một số trường hợp, các khoản tài trợ được cấp với "l.i suất biến đổi". Điều đó có nghĩa là trong thời hạn được tài trợ, l.i suất mà bên thụ hưởng phải trả có thể thay đổi. Ngoài tiền l.i phải trả ra, một số tổ chức tài trợ có thể tính thêm các chi phí và hoa hồng khác, các khoản này làm tăng chi phí thực tế của khoản tài trợ. e. Bảo đảm: Khi một khoản tài trợ được cấp, và đặc biệt khi đó là một khoản vay ngân hàng, quy định có tính chất nguyên tắc yêu cầu rằng các khoản bảo đảm sẽ được sử dụng để ph.ng trường hợp bên thụ hưởng không có khả năng thực hiện những cam kết hoàn trả của m.nh. Nhưng tuy nhiên về điểm này vẫn có nhiều sự khác nhau giữa các tổ chức tài trợ. Có nghĩa là một số loại bảo đảm được một số
Tài liệu liên quan