Bài tập Hệ phương trình - Phạm Kim Chung

Nếu hai hàm số a và g cùng tăng trên tập A và (x1,x2,...xn ) là nghiệm của hệ phương trình , trong đó , xi, 2,.,i Ai Chứng minh : Không mất tính tổng quát giả sử : x1 = min {x1,x2,...xn}

pdf18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2615 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Hệ phương trình - Phạm Kim Chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan