Bài tập Lý thuyết bloom và chuẩn đánh giá (vi mô) trong dạy học tiểu học

Ta thấy tiêu chuẩn đánh giá là một mắt xích cơ sở rất quan trọng trong quy trình đánh giá trên. Hiện nay người ta thường sử dụng lý thuyết Bloom để xây dựng chuẩn đánh giá, tất nhiên là có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giáo dục mỗi quốc gia, phù hợp với từng môn học cụ thể.

doc21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2516 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập Lý thuyết bloom và chuẩn đánh giá (vi mô) trong dạy học tiểu học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan