Bài tập toán cao cấp A2 - Nguyễn Thủy Thanh

Hàm số xác định trên tập hợp N được gọi là dãy số vô hạn. Dãy số thường được viết dưới dạng: a1,a2,.an. hoặc {a}, trong đó an = f(n), được gọi là hạng số tổng quát của dãy,

pdf160 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2432 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập toán cao cấp A2 - Nguyễn Thủy Thanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan