Bài Tiểu luận Triết học Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

(Bản scan) LLSX là tổng thể các nhân tố vật chất kỹ thuật được sử dụng trong các quá trình sản xuất của xã hội tức là trong quá trình con người cải tạo, cải biến giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu tồn tại và phát triển của mình.

pdf13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2421 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài Tiểu luận Triết học Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan