Các bài tập Java cơ bản phần 2

Viết chương trình sử dụng JoptionPane để nhập vào 2 số nguyên tương ứng cho một miền giá trị. In ra số ngẫu nhiên có giá trị trong phạm vi của miền đó. Thông báo lỗi nếu số thứ hai nhỏ hơn số thứ nhất.

pdf6 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 3438 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các bài tập Java cơ bản phần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN PHẦN 2 1. Viết chương trình sử dụng JoptionPane để nhập vào 2 số nguyên tương ứng cho một miền giá trị. In ra số ngẫu nhiên có giá trị trong phạm vi của miền đó. Thông báo lỗi nếu số thứ hai nhỏ hơn số thứ nhất. 2. Viết chương trình để nhập vào độ F. Sau đó chuyển sang độ C tương ứng, theo giao diện sau: Thông báo lỗi cho các trường hợp sau: 3. Tạo form theo mẫu sau: 4. Viết chương trình mô phỏng phép toán theo giao diện sau: 5. Thiết kế giao diện sau: 6. Thiết kế giao diện sau: 7. Thiết kế giao diện sau: 8. Thiết kế giao diện như sau: 9. Thiết kế giao diện như sau: 10. Thiết kế giao diện như sau:
Tài liệu liên quan