Các bài tập trắc nghiệm Vật lý

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về dòng điện xoay chiều? A: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có trị số biến thiên theo thời gian theo quy luật dạng sin hoặc cosin. B: Dòng điện xoay chiều có chiều luôn thay đổi. C: Dòng điện xoay chiều thực chất là một dao động điện cưỡng bức. D: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có trị số biến thiên theo thời gian nên giá trị hiệu dụng cũng biến thiên theo thời gian.

pdf60 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1968 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các bài tập trắc nghiệm Vật lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan