Ngân hàng đề lý

Một vật rắn quay đều xung quanh một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng r thì có A. tốc độ góc tỉ lệ thuận với r B. tốc độ góc tỉ lệ nghịch với r C. tốc độ dài v tỉ lệ thuận với r D. tốc độ dài v tỉ lệ nghịch với r

pdf76 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2129 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngân hàng đề lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan