Chỉ dẫn vắn tắt

Hãy Phát Biểu Ý Kiến Hãy Biết Là Vi Phạm vềSửDụng Rượu và Dược Chất Khác Quyền Kháng Cáo Những Điều Trường Phải Trình Báo cho Cảnh Sát Quy Định vềY Phục Điện Thoại Di Động VũKhí

pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chỉ dẫn vắn tắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trách Vụ và Quyền Hạn Học Sinh Tháng 8 2007 Chỉ Dẫn Vắn Tắt Bên Trong Hệ Trường Công Quận Fairfax Những Điều Cần Biết Hãy Phát Biểu Ý Kiến Hãy Biết Là Vi Phạm về Sử Dụng Rượu và Dược Chất Khác Quyền Kháng Cáo Những Điều Trường Phải Trình Báo cho Cảnh Sát Quy Định về Y Phục Điện Thoại Di Động Vũ Khí Cần thêm bản sao tập sách nầy, hãy tiếp xúc với Ban Tuổi Trẻ An Toàn và Phi Dược Chất tại 571-423-4270 Cấp Lớp 4 - 12 Dành Riêng Cho Học Sinh VIETNAMESE Tài liệu nầy gồm một bản tóm tắt các hành động mà học sinh có thể bị kỷ luật, cũng như các hậu quả có thể có. Trong khi tài liệu nầy ghi rõ các hậu quả điển hình, viên chức trường vẫn có thể áp dụng các biện pháp kỷ luật ngoài những biện pháp liệt kê. Tài liệu nầy chỉ nhằm để dùng như một bản hướng dẫn mà thôi và không nhằm thay thế tập tài liệu Trách Vụ và Quyền Hạn Học Sinh (SR&R, Điệu Lệ 2601 của FCPS). Khi có đối nghịch giữa tài liệu nầy và tập tài liệu SR&R, tập tài liệu SR&R luôn được xem là đúng hơn trong mọi trường hợp. HÃY BIẾT LÀ...CÁC EM CÓ TRÁCH NHIỆM... • Theo và tuân thủ tất cả quy luật và điều lệ về tác phong học sinh tại mỗi sinh hoạt do trường bảo trợ. • Cho các nhân viên trường biết bất cứ hành vi nào có thể gây nguy hiểm cho bất cứ người nào. • Tôn trọng quyền năng của tất cả nhân viên trường. • Tôn trọng các quyền hạn và tài sản của tất cả học sinh và nhân viên trường. • Không được dùng những từ hay hình tục tĩu, hung bạo, hay gây rối cho môi trường học đường. • Giải quyết vấn đề với các học sinh khác một cách bình tĩnh và hòa bình. Học sinh có thể dùng giải quyết xung đột hay hòa giải giữa bạn đồng lứa cho việc nầy. • Tuân theo các thủ tục khiếu nại nêu trong bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, Trách Vụ và Quyền Hạn Học Sinh, tập tài liệu SR&R. Em cần phải xem lại điều lệ nầy với (các) phụ huynh hay (các) giám hộ liên quan đến quyền khiếu nại trước khi tiếp chuyện với các viên chức trường. • Đi học, đó là luật! Tới trường đúng giờ, tuân theo thời khóa biểu hằng ngày đã ấn định, trừ khi được hiệu trưởng hay người đại diện có thẩm quyền cho phép miễn. Nếu bỏ các môn học ở bậc trung cấp hay trung học, em sẽ mất các điểm hằng ngày cho mỗi vắng mặt không có phép. Nếu vắng mặt không có phép ba lần hay nhiều hơn cho môn học trong một quý, em sẽ bị điểm rớt. Nếu số ngày cộng dồn vắng mặt không có phép trong một năm học lên tới năm ngày em sẽ bị chuyển đến viên chức kiểm danh. (Thêm chi tiết có thể tìm thấy nơi trang 8 bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R.) Hãy Giữ Lễ Độ... Lời Thề Trung Tín và một phút im lặng: Trường trông chờ là em sẽ tuyên đọc Lời Thề Trung Tín và giữ một phút im lặng, trên cân bản hằng ngày dưới sự hướng dẫn của hiệu trưởng, trừ khi em hay (các) phụ huynh hay (các) giám hộ phản đối sự tham dự các sinh hoạt nầy. (Thêm chi tiết có thể tìm thấy nơi trang 8 bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R.) Hãy Phát Biểu Ý Kiến... Em có quyền phát biểu ý kiến qua lời nói, hội họp, kiến nghị, và những hình thức hợp pháp khác. Từ chủ yếu là hợp pháp. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R, trang 9.) Nếu muốn trưng bày bài văn quanh trường, em phải qua hiệu đoàn học sinh của mình. (Hãy lấy chi tiết về thủ tục từng bước một trong bản văn hiện hành Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R, trang 10.) Quyền Khiếu Nại... Nếu nghĩ là các điều kiện của nhà trường hay quyết định của nhân viên trường không đáp ứng hay nhất cho quyền lợi của mình, em có thể trình khiếu nại với các giáo viên, cố vấn hướng dẫn, hay ban giám hiệu trường, là những người luôn sẳn sàng nghe ngay hay sắp xếp buổi hẹn để nghe trình bày điều khiếu nại. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R, trang 13.) Regulations-SR&R 4-12-Quick Guide Quyền Kháng Cáo... Nếu vi phạm các chánh sách của Hội Đồng Giáo Dục, em và (các) phụ huynh hay (các) giám hộ có quyền kháng cáo bất cứ tạm đuổi hay đề nghị đuổi hẳn nào lên hiệu trưởng trường. Nếu hiệu trưởng giữ nguyên việc tạm đuổi và em hay (các) phụ huynh hay (các) giám hộ muốn tiếp tục thủ tục kháng cáo, đơn kháng cáo sẽ chuyển tiếp lên Phòng Điều Trần. (Để biết thêm chi tiết về tạm đuổi ngắn và dài hạn và đuổi hẳn, hãy tham khảo bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R, trang 24.) Y PHỤC CÓ TẠO MỘT KHÁC BIỆT... Mặc áo quần phô trương thời trang và chiều hướng mới nhất có thể không thích hợp trong các giờ học. Em cần phải xem lại quy định về y phục với (các) phụ huynh hay (các) giám hộ về cách ăn mặc khi đi học để y phục của em không vi phạm chánh sách của Hội Đồng Giáo Dục. Em Có Biết... Em được yêu cầu phải ăn mặc đứng đắn thích hợp với một môi trường giáo dục từ Mẫu Giáo đến Lớp 12. Bất cứ quần áo nào làm cản trở hay gây rối cho môi trường giáo dục đều không được chấp nhận. Quần áo có in chữ hay hình ảnh thô bỉ, kỳ thị, hoặc tục tĩu hay quần áo đề xướng hành vi phi pháp hay bạo lực, như huy hiệu băng đảng, sử dụng trái phép vũ khí, dược chất, rượu, thuốc lá, hay dụng cụ linh tinh dùng cho dược chất, hay quần áo trưng bày đe dọa đều bị cấm chỉ. (Hãy xem trang 16, mục II.A.2.I., để có thêm chi tiết về y phục liên quan tới băng đảng.) Quần áo mặc phải vừa vặn, gọn gàng và sạch sẽ, và phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn, trang nhã, và đoan trang. Quần áo phô bày chổ lõm giữa ngực, bộ phận kín, cơ hoành, hay quần áo lót, hoặc nói chung khêu gợi đều bị cấm chỉ. Ví dụ về các loại y phục bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quần chùng xuống hay quá thấp, viền cổ áo quá thấp phô bày chổ lõm giữa ngực, áo ống hở vai hở rốn, áo dây đeo hở vai và lưng, áo cánh hở lưng hay áo cánh chỉ có dây buộc sau lưng, dây lưng có gắn đinh, dây lưng xích, quần áo bằng vải mỏng nhìn thấy xuyên, và băng khăn trùm đầu ngoài trừ vì lý do tôn giáo hay sức khỏe. Nếu cần mặc theo tín ngưỡng tôn giáo, tình trạng khiếm tật, hay nguyên nhân chính đáng khác, em cần phải tiếp xúc với hiệu trưởng. Học sinh nào không tuân theo quy định về y phục nầy sẽ được yêu cầu che phủ phần quần áo không đúng quy định, thay quần áo khác, hay phải về nhà. Tái phạm sẽ dẫn tới bị thi hành kỷ luật. Bản văn hiện hành của Điều Lệ 2613 nêu thêm chi tiết về vấn đề nầy. HÃY NHÌN ĐÂY... • Mọi vi phạm liên can đến rượu hay các dược chất khác, vũ khí, hành hung, hay bất cứ vi phạm nào khác SẼ được trình báo với Sở Cảnh Sát Quận Fairfax. (Để có thêm những vi phạm luật pháp phải được báo trình với cảnh sát, hãy xem bản văn hiện hành Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R, trang 22.) • Em có thể bị thẩm vấn về những hành vi nghi là phi pháp bởi cảnh sát yểm trợ trường tại trường hay trên khuôn viên trường mà không cần có tiếp xúc trước với (các) phụ huynh hay (các) giám hộ. HÃY KIỂM LẠI XEM!! Những món vật sau không thể mang vào địa phận trường. Nếu vi phạm chánh sách của Hội Đồng Giáo Dục nầy, em sẽ bị kỷ luật như đã nêu trong bản văn hiện hành Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R, có thể tạm đuổi hay đuổi hẳn. Hãy tham khảo SR&R nơi trang • Pháo bông 15 • Sản phẩm thuốc lá 16 • Rượu hay bia không chất rượu 17 • Được phẩm bày bán trên quầy (phải lưu giữ tại trạm y tế) 17 • Chất hít 17 • Chất kích thích steroid đồng hóa 18 • Dụng cụ linh tinh dùng cho dược chất 18 • Dược phẩm theo toa (phải lưu giữ tại trạm y tế) 18 • Cần sa 18-20 • Bất cứ chất liệu có kiểm soát nào 18-20 • Bất cứ chất liệu có kiểm soát giả nào 18-20 • Giả cần sa 18 • Bất cứ loại vũ khí nào 20 • Bất cứ vật gì có ý dùng như một vũ khí 20-22 • Bất cứ vật gì giống súng hay giống vũ khí 21-22 Nếu liên can với các hoạt động sau, em sẽ bị thi hành kỷ luật bởi các viên chức trường: → CHỬI THỀ, CỬ CHỈ ĐE DỌA, SÁCH NHIỄU, hay LĂNG MẠ BẤT CỨ AI EM KHÔNG THỂ SỈ NHỤC BẤT CỨ AI vì BẤT CỨ lý do gì bao gồm * chủng tộc * màu da * tôn giáo * phái tính * tín ngưỡng * nguồn gốc quốc gia * ngoại hình hay thể chất cá nhân * tình trạng khiếm tật * khả năng trí tuệ * vấn đề liên hệ đến tình dục, kể cả định hướng tình dục → SỬ DỤNG HAY TRUY CẬP BẤT HỢP PHÁP CÁC MÁY VI TÍNH hay nhu liệu, các thiết bị viễn thông, và phương tiện kỹ thuật liên hệ; can dự bất cứ hành động cố ý nào gây hư hại vật chất, tài chánh, hay phương hại nào khác; làm gián đoạn kỹ thuật thông tin trong bất cứ hình thức nào → ĐÁNH LỘN hay biểu lộ hành vi gây nguy hiểm cho người khác (Nếu ngừng lại để coi hay khuyến khích người đánh nhau, em cũng sẽ bị kỷ luật.) → NÓI HAY VIẾT NGÔN TỪ THÔ TỤC, XÚC PHẠM, TỤC TĨU HAY RÕ RÀNG LĂNG MẠ → THAM GIA VÀO HÀNH VI GIẢ MẠO, GIAN LẬN, ĐẠO VĂN, HAY CÁC LOẠI HÀNH VI BẤT LƯƠNG KHÁC → CỐ Ý GÂY RỐI CHO CÁC SINH HOẠT DO TRƯỜNG BẢO TRỢ → CHỐNG ĐỐI QUYỀN NĂNG của bất cứ nhân viên trường nào bằng cách cãi lại hay vô lễ với bất cứ nhân viên trường nào → HÀNH VI BẮT NẠT → HĂM DỌA NGƯỜI KHÁC bằng lời, không lời, điện tử (thơ điện tử, điện văn, v..v.), hay bằng bất cứ hình thức nào khác → CỜ BẠC DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO → THAM DỰ HOẠT ĐỘNG BĂNG ĐẢNG GỒM tìm kiếm người gia nhập băng đảng (tuyển mộ); tổ chức hoạt động băng đảng; biểu hiện dấu hiệu tay; hổ trợ, giúp đở, hay khuyến khích các hoạt động liên hệ tới băng đảng → HÀNH HUNG HAY HĂM DỌA HÀNH HUNG MỘT HỌC SINH, NHÂN VIÊN TRƯỜNG, HAY BẤT CỨ NGƯỜI NÀO TRÊN ĐỊA PHẬN TRƯỜNG → HÀNH HẠ HÃY GHI NHỚ ĐIỀU NẦY... Nếu làm hư hại tài sản học đường, em và (các) phụ huynh hay (các) giám hộ sẽ phải bồi thường thiệt hại. Hiệu trưởng sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật nếu em làm—hay liên can trong—các việc sau: • Phá hoại, gây hỏa hoạn, vờ đe dọa đặt bom, đốt, làm hư hại, hay phá hủy tài sản của trường. • Đánh cắp bất cứ tài sản nào của trường. • Ăn cắp tài sản hay tiền bạc của người khác bằng vũ lực, kinh hãi, hay cách khác. • Ăn cắp hay toan ăn cắp dược phẩm cần có toa của học sinh khác. • Có mặt trên địa phận trường không có phép hay không rời khi được thành viên trường yêu cầu. ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Học sinh có thể lưu giữ một điện thoại di động trên địa phận trường, kể cả xe buýt nhà trường, trong ngày học và trong lúc sinh hoạt sau giờ học; tuy nhiên, điện thoại di động đó phải được giữ KHÔNG TRÔNG THẤY VÀ TẮT MÁY. Chỉ hiệu trưởng hay người hiệu trưởng chỉ định có thể cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong ngày học. FCPS không chịu trách nhiệm đối với bất cứ đồ dùng cá nhân nào mang đến trường, kể cả các điện thoại di động ngoại trừ những vật trường tịch thu. Sự hư hỏng hay tổn thất là trách nhiệm của học sinh và (các) phụ huynh hay (các) giám hộ. ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN XE BUÝT NHÀ TRƯỜNG NẾU KHÔNG CÓ PHÉP!!! Cần thêm chi tiết, hãy tham khảo bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R, trang 16. Tập tin nầy là một bản văn tóm tắt của Điều Lệ 2601, Trách Vụ và Quyền Hạn Học Sinh, tập tài liệu SR&R. Tất cả học sinh bị chi phối bởi thông tin chi tiết trong bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R. Như đã ghi chú trong thơ gởi cho (các) phụ huynh hay (các) giám hộ ở phía trước của Điều Lệ 2601, học sinh cần phải ngồi xuống với (các) phụ huynh hay (các) giám hộ của mình và xem lại Quy Tắc Tác Phong liệt trong bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R. Để có thêm tài liệu chi tiết về các điều khoản trong tập tin nầy, hãy tham khảo bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601, tập tài liệu SR&R, hay có thể tham khảo bằng tiếng Anh tại địa chỉ mạng sau: ! ! HẬU QUẢ BIỆN PHÁP KỶ LUẬT Hãy ghi nhớ hiệu trưởng trường có thể áp đặt hình phạt tạm đuổi ngắn-hạn và đề nghị tạm đuổi dài-hạn và/hay đuổi hẳn trong bất cứ trường hợp nào liên hệ đến tác phong bị cấm. Tạm Đuổi Đến Mười Ngày • Sử dụng, lưu giữ, hay chịu ảnh hưởng của rượu, chất hít, hay bia không rượu • Chịu ảnh hưởng của cần sa hay chất liệu có kiểm soát khác (vi phạm lần đầu) • Lưu giữ dụng cụ linh tinh dùng cho dược chất (vi phạm lần đầu) • Phân phối dược phẩm không cần toa • Sử dụng phi pháp dược phẩm cần có toa không xếp vào loại chất liệu có kiểm soát (vi phạm lần đầu) • Hành hung hay hành hung và đả thương Tạm Đuổi Mười Ngày và Bắt Buộc Đề Nghị Đuổi Hẳn • Hành hung gây thương tích một hay nhiều nhân viên trường • Cưỡng đoạt hay bạo hành tình dục • Tụ tập hành hung • Phân phối hay bào chế rượu hay chất hít • Lưu giữ cần sa hay một chất liệu có kiểm soát hay một chất liệu giả có kiểm soát • Sử dụng bất hợp pháp các dược phẩm cần có toa, hay chịu ảnh hưởng của các dược phẩm, nội trong 12 tháng kể từ vi phạm lần trước • Phân phối hay bào chế chất liệu có kiểm soát hay chất liệu giả có kiểm soát, hay dụng cụ linh tinh dùng cho dược chất • Sử dụng và lưu giữ trái phép bất cứ loại vũ khí nào hay bất cứ vật gì sử dụng như vũ khí • Chịu ảnh hưởng của cần sa hay chất liệu có kiểm soát nào khác nội trong 12 tháng tính từ lần vi phạm trước. Tùy Xét Định của Hiệu Trưởng (Các biện pháp đi từ mức can ngăn không tạm đuổi cho tới đề nghị đuổi học hẳn.) • Hăm dọa hành hung nhân viên trường; hăm dọa hay hành hung học sinh khác • Gây rối, bất tuân, bất phục tùng, thách thức viên chức trường • Gây nguy hiểm cho an sinh của người khác; đánh lộn, bắt nạt • Lưu giữ hay phô bày hình ảnh khiêu dâm; lộ liễu bộ phận cơ thể • Chửi thề, nặng lời kể cả có cử chỉ đe dọa • Pháo bông: sử dụng hay lưu giữ • Giả mạo, gian lận, đạo văn, gian dối • Chơi cờ bạc • Sờ chạm không đúng đắn • Sử dụng trái phép hay phi pháp hoặc phá rối kỹ thuật tin học • Sử dụng thiết bị laser trái phép • Hoạt động có liên hệ-băng đảng • Dụng cụ truyền thông di động • Vi phạm đi học chuyên cần • Sử dụng hay lưu giữ dược phẩm không cần toa • Phá hoại tài sản của trường; đe dọa đặt bơm • Có mặt không có phép • Vi phạm về thuốc lá • Hành hạ • Sách nhiễu vì lý do chủng tộc, tình trạng khiếm tật, sở thích tình dục, v..v. (Hãy xem trang 15 (2.d.) của tập tài liệu SR&R để có toàn bộ danh sách.)