Chương 4 – Cấu trúc dữ liệu GIS

 Mô hình số hoá độ cao (DEM) là sự thể hiện bằng số sự thay đổi liên tục của độ cao trong không gian đều. Ex: Độ cao của các điểm trên bề mặt quả Độ cao của các điểm trên bề mặt quả đất, độ cao của các tầng đất, hoặc của mực nước ngầm. DEM được lưu trữ khác nhau tuỳ thuộc vào kiểu số liệu là Raster hay Vector.

pdf19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1885 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 4 – Cấu trúc dữ liệu GIS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) (Ch4 – Cấu trúc dữ liệu GIS) Giới thiệu chung DEM (Digital Elevation Model) là một cách số hóa miêu tả bề mặt thực địa. Nội dung chính DEM là gì? Phương pháp tạo DEM Vai trò của DEM Xây dựng bản đồ độ dốc Xây dựng bản đồ hướng dốc DEM LÀ GÌ? Mô hình số hoá độ cao (DEM) là sự thể hiện bằng số sự thay đổi liên tục của độ cao trong không gian đều. Ex: Độ cao của các điểm trên bề mặt quả đất, độ cao của các tầng đất, hoặc của mực nước ngầm. DEM được lưu trữ khác nhau tuỳ thuộc vào kiểu số liệu là Raster hay Vector. PHƯƠNG PHÁP TẠO DEM DEM có thể được biểu diễn bằng: Raster - một lưới các ô vuông Vector - Lưới các tam giác không đều (TIN) DEM thường được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ viễn thám (RS) hơn là việc đi thu thập dữ liệu trực tiếp. BIỂU DIỄN BẰNG RASTER Trong mô hình Raster DEM (GRID) nhìn giống như một ma trận các ô vuông và chia thành các hàng và cột. 500 Mỗi một ô (cell) chứa giá trị độ cao của điểm trung tâm của ô 300 §é cao BIỂU DIỄN BẰNG VECTOR Trong cấu trúc Vector, DEM có thể được coi như là một chuỗi tam giác gọi là TIN (Triangle Irregular Network.) 880 900 885 880 885 TIN là tập các đỉnh nối với nhau thành các tam giác Mỗi một tam giác được giới hạn bởi 3 điểm đồng nhất về giá trị X,Y và Z (độ cao) 885 870 870 890 885 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DEM Có hai phương pháp xây dựng DEM: Phương pháp chụp ảnh lập thể. Dùng các dụng cụ chuyên dụng chụp ảnh để thu thập dữ liệu của một vùng với các giá trị X, Y Z của các điểm trên bề mặt quả đất Phương pháp này đòi hỏi kỹ thuật cao trong việc chụp và xử lý ảnh, đòi hỏi số điểm kiểm soát nhiều. Ví dụ: Ảnh hàng không Ảnh viễn thám PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DEM Phương pháp xây dựng DEM từ đường đồng mức MÔ HÌNH TIN MÔ HÌNH DEM DẠNG GRID MÔ HÌNH 3D TỪ DEM MÔ HÌNH 3D TỪ DEM VAI TRÒ CỦA DEM DEM là bản đồ đầu vào của các quá trình xử lý số liệu liên quan đến độ cao. DEM phục vụ cho nhiều mục đích ứng dụng sau: Lưu trữ bản đồ số địa hình trong các CSDL của Qgia. Phục vụ cho mục đích thiết kế và quy hoạch cảnh quan Tính toán độ dốc Tính hướng dốc Tính mức độ lồi lõm của sườn dốc Tính toán khối lượng đào đắp Tính độ dài sườn dốc Phân tích địa mạo của khu vực Xác định lưu vực và kiểu tưới tiêu nước của một khu vực. TÍNH ĐỘ DỐC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỘ DỐC Giá trị bé nhất: 0 Giá trị lớn nhất: 49,62 CHỨC NĂNG PHÂN LỚP BẢN ĐỒ ĐỘ DỐC Đà PHÂN LỚP LẠI Gồm 5 khoảng giá trị Độ dốc Giá trị mới 0-3 1 3-8 2 8-15 3 15-25 4 >25 5 BẢN ĐỒ HƯỚNG DỐC
Tài liệu liên quan