Chương 8: Menu

 Kích chọn View trên thanh công cụ  Kích chọn Toolbars/Customize  Xuất hiện cửa sổ Customize  Kích chọn New/đặt tên cho Toolbar  Kích chọn Tên Toolbar/Properties, xuất hiện cửa sổ Toolbar Properties với các thông số:  Toolbar name: tên của toolbar  Type: kiểu của toolbar: menu bar, toolbar, popup  Docking: Allow any, Can’t change, No vertical, No Horizontal  Show on Toolbar Menu: hiển thị trên thanh công cụ

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1543 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 8: Menu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 8: MENU I. Tạo thanh Toolbar  Kích chọn View trên thanh công cụ  Kích chọn Toolbars/Customize  Xuất hiện cửa sổ Customize  Kích chọn New/đặt tên cho Toolbar  Kích chọn Tên Toolbar/Properties, xuất hiện cửa sổ Toolbar Properties với các thông số:  Toolbar name: tên của toolbar  Type: kiểu của toolbar: menu bar, toolbar, popup  Docking: Allow any, Can’t change, No vertical, No Horizontal  Show on Toolbar Menu: hiển thị trên thanh công cụ Tạo thanh Toolbar (tiếp)  Allow Customizing: được phép thay đổi theo yêu cầu  Allow Resizing: được phép thay đổi kích thước  Allow Moving: được phép di chuyển  Allow showing/Hiding: được phép hiển thị/ẩn Ví dụ: Tạo Toolbar QUAN_LI_NHAN_SU II. Đưa nút lệnh, menu vào Toolbar  Bước 1: Kích vào biểu tượng mũi tên xuống trên Toolbar vừa tạo  Bước 2: Trỏ chuột vào Add or Remove Buttons, và kích chọn Customize.  Bước 3: Thực hiện theo một trong các yêu cầu sau:  Thêm nút vào Toolbar:  Kích chọn trang Commands  Trong hộp Categories, kích chọn loại lệnh mà ta muốn thêm  Kéo các lệnh hoặc macro ta muốn thêm từ hộp Commands thả vào Toolbar vừa tạo. Đưa nút lệnh, menu vào Toolbar (tiếp)  Thêm menu vào Toolbar  Kích chọn trang Command  Trong hộp Categories, kích vào Built-in Menus  Kéo menu ta muốn thêm từ hộp Commands thả vào Toolbar vừa tạo.  Thêm menu tự tạo vào Toolbar  Kích chọn trang Command  Trong hộp Categories, kích vào New Menu  Kéo New Menu từ hộp Commands thả vào Toolbar  Kích phải chuột vào menu mới, đặt tên cho menu vào ô Name và ấn ENTER.  Bước 4: Trong hộp Customize, kích Close Ví dụ: - Thêm Menu File, Edit - Thêm nút Open, Save - Thêm menu tự tạo: TIM_KIEM, NHAP_LIEU, BAO_CAO III. Đưa menu tự tạo vào Toolbar  Trong menu ta có thể đưa các lệnh vào bằng cách kích vào menu đó, kéo các lệnh, macro,… từ hộp Command và thả vào menu.  Từ cửa sổ Customize, kích vào All Queries trong hộp Categories. Trong hộp Commands sẽ xuất hiện tất cả các truy vấn mà ta có. Kích chọn tên truy vấn cần thêm, kéo thả vào menu  Ví dụ: Đưa vào menu TIM_KIEM 1 số query IV. Xoá một Toolbar  Trên menu View, kích chuột vào Toolbars/Customize.  Kích chọn trang Toolbars  Trong hộp Toolbars, chọn tên Toolbar mà ta muốn xoá  Kích Delete.  Lưu ý: Ta không thể xoá các Toolbar dạng Built_in Toolbar (là các Toolbar có sẵn của Access) chẳng hạn như Toolbar Database, Form Design,…. Khi ta kích chọn vào các Toolbar này thì nút Reset sẽ nổi lên còn nút Delete sẽ chìm xuống không cho phép ta thực hiện thao tác xoá. V. Xoá một Menu  Trên menu Tools, kích Customize.  Xuất hiện hộp thoại Customize, kéo menu mà ta muốn xoá thả vào hộp Customize. VI. Xoá một nút từ Toolbar  Trên toolbar, kích vào Toolbar Options .  Trỏ chuột vào mục Add or Remove Buttons, và thực hiện theo một trong những yêu c ầu sau:  Xoá một nút dạng Built_in Button khỏi Toolbar:  Trỏ vào tên của Toolbar  Kích bỏ chọn vào hộp kiểm của nút mà ta muốn xoá.  Xoá nút từ Toolbar tự tạo  Kích Customize.  Trên toolbar, kích phải chuột vào nút mà ta muốn xoá.  Kích Delete.  Trên hộp thoại Customize, kích Close.
Tài liệu liên quan