Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh, chỉ tiêu pháp lệnh triển khai từ trên Cơ quan quản lý hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Các đơn vị sản xuất kinh tế lãi thì nộp cho nhà nước, lỗ thì ngân sách nhà nước bù Coi thường quan hệ hàng hoá- tiền tệ. Hạch toán kinh tế là hình thức. Nhà nước quản lý theo kế hoạch bằng chế độ cấp sách và giao nộp ngân sách

ppt37 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG V ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá Kinh tế hàng hoáKinh tế thị trường Kinh tế hàng hoá giản đơnKinh tế hàng hoỏ giản đơnHàng hoá chưa mang tính phổ biến, tồn tại xen kẽ với kinh tế tự cung tự cấp.Kinh tế thị trường là một hỡnh thức tổ chức kinh tế phỏt triển cao của kinh tế hàng hoỏ mà mọi yếu tố đầu vào và đầu ra đều được thực hiện qua thị trườngKinh tế hàng hoáKinh tếtự nhiên Tự sản xuất Tự tiêu dùngXuất hiện sở hữu nhà nướcNhà nước điều tiết nền kinh tế Xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoáCơ chế kinh tế hỗn hợpTự do cạnh tranh, nhà nước chưa điều tiết kinh tếCơ chế thị trường tự điều chỉnhHàng hoá chưa mang tính phổ biến, tồn tại xen kẽ với kinh tế tự cung tự cấp.Kinh tế hàng hoá giản đơnKinh tế thị trường Kinh tế thị trường tự do Kinh tế thị trường hỗn hợpTồn tại sản xuất hàng hoá ở Việt NamNhiều ngành nghề mới xuất hiệnPhân công lao động trong từng khu vực, từng địa phương phát triểnBiểu hiệnPhân công lao động xã hội phát triểnLực lượng sản xuất phát triểnTồn tại sự tách biệt về kinh tế Nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất Lực lượng sản xuất có nhiều trình độ phát triển khác nhauĐiều kiện tất yếu I. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mớia. Cơ chế kế họach húa tập trung quan liờu, bao cấp Cụng hữuKế họach húaPhi thị trườngI. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mớia. Cơ chế kế họach húa tập trung quan liờu, bao cấp Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh, chỉ tiêu pháp lệnh triển khai từ trên xuốngCơ quan quản lý hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Các đơn vị sản xuất kinh tế lãi thì nộp cho nhà nước, lỗ thì ngân sách nhà nước bùBộ máy quản lý cồng kềnh, có nhiều cấp trung gian, kém năng động, cán bộ quản lý quan liêu, năng lực yếu kém.Coi thường quan hệ hàng hoá- tiền tệ. Hạch toán kinh tế là hình thức. Nhà nước quản lý theo kế hoạch bằng chế độ cấp sách và giao nộp ngân sáchĐặc trưng cơ chế tập trung bao cấpKìm hãm sự phát triển kinh tế -xã hội I. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mớia. Cơ chế kế họach húa tập trung quan liờu, bao cấp Chế độ bao cấp được thực hiện dưới cỏc hỡnh thứcBao cấp giỏ đối với cỏc yếu tố đầu vào sản xuất: nhà nước quyết định giỏ trị tài sản, vật tư, thiết bị, hàng húa thấp hơn giỏ thị thực của chỳng trờn thị trườngBao cấp giỏ đối với hàng húa tiờu dựng: định mức qua hỡnh thức tem phiếu/sổ gạo(đối với 6 mặt hàng chớnh: gạo, thịt lợn, nước mắm, đường, chất đốt, xà phũng giặt)Bao cấp vốn đối với cỏc đơn vị kinh tế cơ sở nhưng khụng cú chế tài ràng buộc trỏch nhiệm vật chất đối với cỏc đơn vị được cấp vốnI. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mớia. Cơ chế kế họach húa tập trung quan liờu, bao cấp Nguyờn nhõn hỡnh thành cơ chếBờn trongBờn ngoàiMiền Bắc đi lờn CNXH từ 1 nền KT hiện vật, tự cung tự cấp cũn phổ biến, KT hàng húa cũn sơ khai9 năm khỏng chiến chống Phỏp đó hỡnh thành hệ thống phõn phối bằng hiện vật cho cỏn bộ, chiến sĩDu nhập cơ chế kế họach húa tập trung bao cấp từ Liờn Xụ.Hệ lụyChế độ cụng hữu được thiết lập một cỏch núng vội khụng những khụng tạo được động lực mà cũn kỡm hóm LLSX phỏt triểnCơ chế kế họach húa tập trung bao cấp duy trỡ quỏ lõu tạo nhiều lực cản đối với việc thực hiện mục tiờu KT-XHKhụng chỳ ý đầy đủ quan hệ hàng húa – tiền tệ, đẩy đất nước rơi vào nền KT hiện vật.Chế độ phõn phối bỡnh quõn và bao cấp, triệt tiờu động lực của người lao động.I. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mớib. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế Cỏc bước đột phỏ nhằm xỏc lập từng bước những yếu tố của thể chế kinh tế thị trường- Nghị quyết hội nghị Trung ương sỏu khúa IV(9-1979)- Chỉ thị 100-CT/TW của Ban bớ thư khúa IV(13-1-1981)- Bự giỏ vào lương ở Long An- Quyết định 25/CP(21-1-1981)- Quyết định 26/CP(21-1-1981)- Nghị quyết Trung ương tỏm khúa V(6-1985)I. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mớib. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế Đại hội VI khẳng định: “Việc bố trớ lại cơ cấu kinh tế phải đi đụi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Cơ chế quản lý tập trung quan liờu, bao cấp từ nhiều năm nay khụng tạo được động lực phỏt triển, làm suy yếu kinh tế xó hội chủ nghĩa, hạn chế việc sử dụng và cải tạo cỏc thành phần kinh tế khỏc, kỡm hóm sản xuất, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, gõy rối lọan trong phõn phối lưu thụng, và đẻ ra nhiều hiện tượng tiờu cực trong xó hội”I. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2. Sự hỡnh thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mớia. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ đại hội VI đến đại hội VIIINhận thức về kinh tế thị trườngKinh tế thị trường khụng phải là cỏi riờng cú của CNTB mà là thành tựu phỏt triển chung của nhõn lọaiMầm múngHỡnh thànhPhỏt triển caoI. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2. Sự hỡnh thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mớia. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ đại hội VI đến đại hội VIIIKinh tế thị trường cũn tồn tại khỏch quan trong thời kỳ quỏ độ lờn CNXHKinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiờn, tự cấp, tự tỳc chứ khụng đối lập với cỏc chế độ xó hộiKinh tế thị trường cũn tồn tại lõu dài trong CNXH. Thể hiện ở vấn đề phõn cụng lao động XH và nhiều hỡnh thức sở hữuXõy dựng và phỏt triển kinh tế thị trường khụng phải là phỏt triển TBCN và xõy dựng kinh tế XHCN khụng dẫn đến phủ định kinh tế thị trườngĐại hội VII khẳng định chủ trương tiếp tục xõy dựng nền kinh tế hàng húa nhiều thành phần theo định hướng XHCNĐại hội VIII đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh cụng cuộc đổi mới tũan diện và đồng bộ, tiếp tục phỏt triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường cú sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCNNhận thức về kinh tế thị trườngI. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2. Sự hỡnh thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mớia. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ đại hội VI đến đại hội VIIICú thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xõy dựng CNXH ở nước taCỏc đặc điểm của kinh tế thị trườngGiỏ cả cơ bản do cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phỏt triển đồng bộ và hũan hảoCỏc chủ thể kinh tế cú tớnh độc lập, cú quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanhNền kinh tế cú tớnh mở cao, vận hành theo cỏc quy luật giỏ trị, cung cầu, cạnh tranhCú hệ thống phỏp quy kiện tũan và sự quản lý vĩ mụ của nhà nướcKinh tế thị trường cú vai trũ rất lớn đối với sự phỏt triển kinh tế - xó hộiNhận thức về kinh tế thị trườngI. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2. Sự hỡnh thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mớib. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ đại hội IX đến đại hội XĐại hội IX xỏc định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mụ hỡnh kinh tế tổng quỏt của nước ta trong thời kỳ quỏ độ đi lờn CNXH Đú là nền kinh tế hàng húa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, cú sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCNKinh tế thị trường định hướng XHCN là “một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuõn theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trờn cơ sở và chịu sự dẫn dắt chi phối bởi cỏc nguyờn tắc và bản chất của CNXH”Kinh tế thị trường định hướng XHCN đú khụng phải là kinh tế kế họach húa tập trung, cũng khụng phải là kinh tế thị trường TBCN và cũng chưa hũan tũan là kinh tế thị trường XHCNI. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2. Sự hỡnh thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mớib. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ đại hội IX đến đại hội XĐại hội X đó làm sỏng tỏ thờm nội dung cơ bản của định hướng XHCN trong phỏt triển kinh tế thị trường ở nước ta, thể hiện:Quản lýPhương hướng phỏt triểnĐịnh hướng xó hội và phõn phốiMục đớch phỏt triển-Thực hiện “dõn giàu, nước mạnh, xó hội cụng bằng, dõn chủ, văn minh-Giải phúng LLSX-Nõng cao đời sống nhõn dõn-Đẩy mạnh xúa đúi giảm nghốo-Khuyến khớch mọi người làm giàu chớnh đỏng-Tồn tại nhiều hỡnh thức sở hữu-Nhiều thành phần kinh tế-Kinh tế nhà nước giữ vai trũ chủ đạo-Thực hiện tiến bộ và cụng bằng xó hội ngay trong từng bước và từng chớnh sỏch phỏt triển-Tăng trưởng kinh tế gắn với phỏt triển văn húa, giỏo dục và đào tạo.-Phõn phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả KT, phỳc lợi XH-Phỏt huy vai trũ làm chủ XH của nhõn dõn-Bảo đảm vai trũ quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước phỏp quyền XHCN dưới sự lónh đạo của ĐảngII. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA1. Mục tiờu và quan điểm cơ bảna. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trườngThể chế kinh tế : là một hệ thống cỏc quy phạm phỏp luật nhằm điều chỉnh cỏc chủ thể kinh tế, cỏc hành vi sản xuất kinh doanh và cỏc quan hệ kinh tế Bao gồm cỏc yếu tố chủ yếu là cỏc đạo luật, quy chế, quy tắc, chuẩn mực về kinh tế gắn với cỏc chế tài về xử lý vi phạm, cỏc tổ chức kinh tế, cỏc cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, truyền thống văn húa và văn minh kinh doanh, cơ chế vận hành nền kinh tế Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm cỏc bộ quy tắc, luật lệ và hệ thống cỏc thực thể, tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi trờn thị trường Thể chế kinh tế thị trường bao gồm: Cỏc quy tắc về hành vi kinh tế diễn ra trờn thị trường Cỏch thức thực hiện cỏc quy tắc nhằm đạt được mục tiờu hay kết quả mà cỏc bờn tham gia thị trường mong muốn. Cỏc thị trường – nơi hàng húa được giao dịch, trao đổi trờn cơ sở cỏc yờu cầu, quy định của luật lệII. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA1. Mục tiờu và quan điểm cơ bảnb. Mục tiờu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCNMục tiờu cơ bản: làm cho nú phự hợp với những nguyờn tắc cơ bản của kinh tế thị trường, thỳc đẩy kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa phỏt triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành cụng, giữ vững định hướng xó hội chủ nghĩa, xõy dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xó hội chủ nghĩa. Mục tiờu trước mắt-Từng bước xõy dựng đồng bộ hệ thống phỏp luật, đảm bảo cho nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa phỏt triển thuận lợi -Đổi mới cơ bản mụ hỡnh tổ chức và phương thức hoạt động của cỏc đơn vị sự nghiệp cụng -Phỏt triển đồng bộ, đa dạng cỏc loại thị trường -Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phỏt triển kinh tế với phỏt triển văn húa, đảm bảo tiến bộ, cụng bằng xó hội, bảo vệ mụi trường -Nõng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và phỏt huy vai trũ của cỏc đoàn thể chớnh trị - xó hội và nhõn dõn II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA1. Mục tiờu và quan điểm cơ bảnc. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN- Nhận thức đầy đủ, tụn trọng và vận dụng đỳng đắn cỏc quy luật khỏch quan của kinh tế thị trường, thụng lệ quốc tế, phự hợp với điều kiện của Việt Nam, đảm bảo định hướng xó hội chủ nghĩa của nền kinh tế - Đảm bảo tớnh đồng bộ giữa cỏc bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, giữa cỏc yếu tố thị trường và cỏc loại thị trường, giữa thể chế kinh tế với thể chế chớnh trị, xó hội, giữa nhà nước, thị trường và xó hội- Kế thừa cú chọn lọc thành tựu phỏt triển kinh tế thị trường của nhõn loại và kinh nghiệp tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta, chủ động và tớch cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội - Chủ động, tớch cực giải quyết cỏc vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, bức xỳc, đồng thời phải cú bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rỳt kinh nghiệm - Nõng cao năng lực lónh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa a. Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCNMột số điểm cần thống nhất là: Chỳng ta cần thiết sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xõy dựng chủ nghĩa xó hội; kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa là nền kinh tế vừa tuõn theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa chịu sự chi phối bởi cỏc quy luật kinh tế của chủ nghĩa xó hội và cỏc yếu tố đảm bảo tớnh định hướng xó hội chủ nghĩa. II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa b. Hoàn thiện thể chế về sở hữu và cỏc thành phần kinh tế, loại hỡnh doanh nghiệp và cỏc tổ chức sản xuất kinh doanh Hoàn thiện thể chế về sở hữu Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dõn mà đại diện là Nhà nước, đồng thời đảm bảo và tụn trọng cỏc quyền của người sử dụng đất Tỏch biệt vai trũ của Nhà nước với vai trũ chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước.Quy định rừ, cụ thể về quyền của chủ sở hữu và những người liờn quan đối với cỏc loại tài sản Ban hành cỏc quy định phỏp lý về quyền sở hữu của doanh nghiệp, tổ chức, cỏ nhõn nước ngoài tại Việt Nam II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa b. Hoàn thiện thể chế về sở hữu và cỏc thành phần kinh tế, loại hỡnh doanh nghiệp và cỏc tổ chức sản xuất kinh doanh Hoàn thiện thể chế về phõn phối Hoàn thiện luật phỏp, cơ chế, chớnh sỏch về phõn bổ nguồn lực, phõn phối và phõn phối lại theo hướng đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và cụng bằng xó hội trong từng bước, từng chớnh sỏch phỏt triển Đổi mới, phỏt triển, nõng cao hiệu quả hoạt động của cỏc chủ thể trong nền kinh tế Đổi mới, phỏt triển cỏc hợp tỏc xó, tổ hợp tỏc theo cơ chế thị trường, theo nguyờn tắc: tự nguyện, dõn chủ, bỡnh đẳng, cựng cú lợi và phỏt triển cộng đồng Đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước để cỏc đơn vị sự nghiệp cụng lập phỏt triển mạnh mẽ, cú hiệu quả II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa c. Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ cỏc yếu tố thị trường và phỏt triển đồng bộ cỏc loại thị trường Hoàn thiện thể chế về giỏ, cạnh tranh và kiểm soỏt độc quyền trong kinh doanh. Hoàn thiện khung phỏp lý cho kỹ kết và thực hiện hợp đồng. Đồng thời hoàn thiện cơ chế giỏm sỏt, điều tiết thị trường và xỳc tiến thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp phự hợp với kinh tế thị trường và cam kết quốc tế. Hoàn thiện hệ thống phỏp luật, cơ chế, chớnh sỏch cho hoạt động và phỏt triển lành mạnh của thị trường chứng khoỏn, tăng tớnh minh bạch, chống cỏc giao dịch phi phỏp, cỏc hành vi rửa tiền, nhiễu loại thị trường Xõy dựng đồng bộ luật phỏp, cơ chế, chớnh sỏch quản lý, hỗ trợ cỏc tổ chức nghiờn cứu , ứng dụng, chuyển giao cụng nghệ. II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa d. Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, cụng bằng xó hội trong từng bước, từng chớnh sỏch phỏt triển và bảo vệ mụi trường Thực hiện chớnh sỏch khuyến khớch làm giàu đi đụi với tớch cực thực hiện giảm nghốo, đặc biệt ở cỏc vựng nụng thụn, miền nỳi, vựng dõn tộc và cỏc căn cứ cỏch mạng trước đõy Xõy dựng hệ thống bảo hiểm xó hội đa dạng và linh hoạt phự hợp với yờu cầu của kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa. Mở rộng cỏc hỡnh thức bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm Hoàn thiện luật phỏp, chớnh sỏch về bảo vệ mụi trường, cú chế tài đủ mạnh đối với cỏc trường hợp vi phạm, xử lý triệt để những điểm ụ nhiễm mụi trường nghiờm trọng và ngăn chặn khụng để phỏt sinh thờm II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa e. Hoàn thiện thể chế về vai trũ lónh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của cỏc tổ chức quần chỳng vào quỏ trỡnh phỏt triển kinh tế - xó hội Vai trũ lónh đạo của Đảng thể hiện rừ ở chỗ chỉ đạo nghiờn cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để xỏc định rừ, cụ thể và đầy đủ hơn mụ hỡnh kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa Đổi mới và nõng cao vai trũ, hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước. Vai trũ kinh tế của Nhà nước thể hiện rừ ở chỗ phỏt huy mặt tớch và hạn chế, ngăn ngừa phỏt triển theo định hướng xó hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế cú hiệu quả Nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện luật phỏp, cơ chế, chớnh sỏch, tạo điều kiện để cỏc hỡnh thức tổ chức và nhõn dõn tham gia tớch cực và cú hiệu quả vào quỏ trỡnh hoạch định, thực thi, giỏm sỏt thực hiện luật phỏp, cỏc chủ trương phỏt triển kinh tế - xó hội II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyờn nhõn a. Kết quả và ý nghĩa - Sau hơn 20 năm đổi mới, nước ta đó chuyển đổi thành cụng từ thể chế kinh tế kế hoạch húa tập trung quan liờu – bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa - Chế độ sở hữu với nhiều hỡnh thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hỡnh thành. Điều đú đó tạo ra động lực và điều kiện thuận lợi cho giải phúng sức sản xuất, khai thỏc tiềm năng trong và ngoài nước vào phỏt triển kinh tế - xó hội - Cỏc loại thị trường cơ bản đó ra đời và từng bước phỏt triển thống nhất trong cả nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới - Vấn đề gắn phỏt triển kinh tế với giải quyết cỏc vấn đề xó hội, xúa đúi, giảm nghốo đạt nhiều kết quả tớch cực II. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyờn nhõn b. Hạn chế và nguyờn nhõn - Quỏ trỡnh xõy dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa cũn chậm, chưa theo kịp yờu cầu của cụng cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế - Vấn đề sở hữu, quản lý và phõn phối trong doanh nghiờp nhà nước chưa giải quyết tốt, gõy khú khăn cho sự phỏt triển và làm thất thoỏt tài sản nhà nước nhất là khi cổ phần húa. Doanh nghiệp thuộc cỏc thành phần kinh tế khỏc cũn bị phõn biệt đối xử - Cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành của bộ mỏy Nhà nước cũn nhiều bất cập, hiệu quả, hiệu lực quản lý cũn thấp. Cải cỏch hành chớnh chậm, chưa đạt yờu cầu mục tiờu đặt ra. Tệ tham nhũng, lóng phớ, quan liờu vẫn nghiờm trọng - Cơ chế, chớnh sỏch phỏt triển cỏc lĩnh vực văn húa, xó hội đổi mới chậm, chất lượng dịch vụ y tế, giỏo dục, đào tạo cũn thấp. Khoảng cỏch giàu nghốo giữa cỏc tầng lớp dõn cư và cỏc vựng ngày càng lớn. Hệ thống an sinh xó hội cũn sơ khai. Nhiều vấn đề bức xỳc trong xó hội và bảo vệ mụi trường chưa được giải quyết tốt Hạn chếII. TIẾP TỤC HềAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyờn nhõn b. Hạn chế và nguyờn nhõn - Việc xõy dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa là vấn đề hoàn toàn mới chưa cú tiền lệ trong lịch sử. Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa cũn nhiều hạn chế do cụng tỏc lý luận chưa theo kịp đũi hỏi của thực tiễn - Năng lực thể chế húa và quản lý, tổ chức thực hiện của Nhà nước cũn chậm, nhất là trong việc giải quyết cỏc vấn đề xó hội bức xỳc - Vai trũ tham gia hoạch định chớnh sỏch thực hiện và giỏm sỏt của cỏc cơ quan dõn cử, Mặt trận tổ quốc, cỏc đoàn thể hành, cỏc tổ chức xó hội nghề nghiệp cũn yếu Nguyờn nhõnHết chương 5ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMNghị quyết hội nghị Trung ương sỏu khúa IV(9-1979)- Thừa nhận quyền được bỏn nụng sản của nụng dõn theo giỏ thỏa thuận sau khi đó hũan thành nghĩa vụ đối với nhà nước- Cần thiết phải kết hợp kế họach với thị trường, tuy nhiờn thị trường vẫn được xem là mặt thứ yếu, bổ sung cho kế họach húa-
Tài liệu liên quan