Tổ chức AFTA

AFTA được hoàn thành vào năm 2008 với mục đích cơ bản là "tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN như một cơ sở quốc tế nhằm cung cấp hàng hóa ra thị trường thế giới". Tuy nhiên, trước sự phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ của các liên kết kinh tế toàn cầu khác, cũng như do sự tiến bộ của chính các quốc gia ASEAN, năm 1994 khối này quyết định đẩy nhanh thời hạn lên năm 2003

pdf31 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2406 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức AFTA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên